Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Øker avlingene med nitrogenrik husdyrgjødsel

Selskapet N2 Applied har funnet en metode for å øke nitrogeninnholdet og stoppe metan- og ammoniakkutslippet fra flytende husdyrgjødsel.

MER NITROGEN: Maskinen som tilsetter nitrogen fra lufta til husdyrgjødsel får plass i en container, og bruker strøm. Prosessen gir ofte dobbelt så stort nitrogeninnhold som gjødsla hadde i utgangspunktet. Foto: Produsenten
MER NITROGEN: Maskinen som tilsetter nitrogen fra lufta til husdyrgjødsel får plass i en container, og bruker strøm. Prosessen gir ofte dobbelt så stort nitrogeninnhold som gjødsla hadde i utgangspunktet. Foto: Produsenten

Selv om lufta vi puster inn inneholder 78 prosent nitrogen, er grunnstoffet i en form som er vanskelig tilgjengelig for plantene. For å kunne utnytte nitrogenet i planteproduksjonen har selskapet N2 Applied kommet opp med en metode som gjør at nitrogen fra lufta kan gjøres tilgjengelig og pumpes inn i husdyrgjødsel i en form som er mulig å ta opp for plantene i åkeren.

Maskinen som gjør dette mulig benytter seg av elektrisitet og plasseres i en container mellom fjøset og møkkakummen. På veien til kummen blir nitrogen fra lufta pumpa inn i gjødsla, slik at møkka får et nitrogeninnhold som er omtrent dobbelt så stort som det var i utgangspunktet. I tillegg sørger prosessen som oppstår for at nitrogenet som er i møkka får en får en form som ikke fordamper til atmosfæren, slik at nitrogen-tapet blir redusert til et minimum. I ubehandla gjødsel forsvinner nemlig en andel av nitrogenet før plantene kan utnytte det.

Kommunikasjonssjef i N2 Applied, Kåre Gunnar Fløystad. Foto: Kaja Mathilde Heltorp
Kommunikasjonssjef i N2 Applied, Kåre Gunnar Fløystad. Foto: Kaja Mathilde Heltorp

Flere år på rad har N2 Applied fått NEO-gjødsla (Nitrogen Enriched Organic Fertilizer) testet ut av uavhengige forskningsinstitusjoner i land over hele verden. I Norge er det NMBU og NLR som har stått bak utprøvinga, og i forsøkene sammenligner de den nitrogentilsatte gjødsla med ubehandla blautgjødsel og med kunstgjødsel.

– Forskerne har dosert de ulike gjødseltypene slik at de gjødsler med samme mengde nitrogen. Slik har de sammenlignet nitrogentapet til atmosfæren og gjødslingseffekten på de ulike gjødseltypene, forteller Kåre Gunnar Fløystad, som er kommunikasjonssjef i N2 Applied.

Når de har sett på alle forsøkene på både korn og gras under ett, har de sett at den gjennomsnittlige avlinga gått opp med 41 prosent etter bruk av NEO, sammenlignet med ubehandla blautgjødsel.

– Det er snittet, også ser vi både bedre og dårligere avlinger, så effekten varierer en del. Det virker som områder som allerede har mye nitrogen tilgjengelig i jorda, har dårligere utbytte av nitrogenrik gjødsel, forklarer han.

Sammenlignet med kunstgjødsel av typen 27-0-0 var avlingene i snitt omtrent like store med NEO.

STØRRE AVLING: Sammenlignet med ubehandla husdyrgjødsel økte korn- og grasavlingene med 41 prosent i snitt, på de ti ulike teststedene, med en del variasjon. Foto: Produsenten
STØRRE AVLING: Sammenlignet med ubehandla husdyrgjødsel økte korn- og grasavlingene med 41 prosent i snitt, på de ti ulike teststedene, med en del variasjon. Foto: Produsenten

– Forsøkene i 2020 har også dokumentert at metanproduksjonen i den behandla gjødsla stoppes og at det ikke blir et ammoniakktap ved lagring og spredning, forklarer han.

Fløystad vil enda ikke fortelle hva maskinen vil koste i innkjøp, men kan avsløre at den trolig vil ligge på prisnivå med en traktor.

– Produksjonskostnaden og dermed prisen vil nok gå en del ned etterhvert som vi øker produksjonen og bestiller deler i større bolker, og for de første kundene vil det være en introduksjonspris, forteller han.

Om maskinen vil lønne seg sammenlignet med innkjøp av kunstgjødsel avhenger imidlertid av flere ting, tror Fløystad.

– Bonden får produsert egen gjødsel med luft, strøm og møkk, og reduserer utslipp av ammoniakk og metan til atmosfæren, som heller kan benyttes av plantene. Spørsmålet er om det vil komme støtteordninger for bruk av klimavennlig gjødsel. Uten støtte, vil det i første omgang forbli en nisje for de med gunstige forhold for dette, forteller han.

– Men slike ordninger finnes og er på vei, avslutter han.

PÅ VEIEN: Maskinen plasseres slik at den får tilsatt gjødsla mer nitrogen på veien mellom fjøsbygningen og møkkakummen. Foto: Produsenten
PÅ VEIEN: Maskinen plasseres slik at den får tilsatt gjødsla mer nitrogen på veien mellom fjøsbygningen og møkkakummen. Foto: Produsenten

Neste artikkel

Inviterer til Dyrevelferdskonferanse