Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

God agronomi + god teknikk = suksess

For å bevisstgjøre landets grovfôrprodusenter på at enkle justeringer kan gi vesentlig bedre avling, har Norsk Landbruksrådgivning utformet ti grasvettregler.

AGRONOMI: –  Er ikke gjødslingsplanen oppdatert og bygd på et solid, agronomisk fundament, er den et dårlig diskusjonsgrunnlag, sier Ragnhild Borchsenius, fagkoordinator grovfôr i NLR.
AGRONOMI: – Er ikke gjødslingsplanen oppdatert og bygd på et solid, agronomisk fundament, er den et dårlig diskusjonsgrunnlag, sier Ragnhild Borchsenius, fagkoordinator grovfôr i NLR.

− Når alt blir dyrere og marginene skvises, er det ekstra viktig å gjøre alt litt mer rett, sier Ragnhild Borchsenius i NLR. Sammen med kollega Jogeir M. Agjeld har Borchsenius utformet NLR grasvettregler for bedre grovfôrproduksjon. Hun er fagkoordinator grovfôr, og han har ansvar for maskinteknikk og presisjonslandbruk.

Hvor tror du grovfôrprodusentene har størst forbedringspotensial?

– På alle punktene vi har listet opp, vet vi at noen har litt å hente. Noen bønder er veldig gode på agronomi og har litt å hente på det tekniske, og noen er veldig gode på det tekniske og har litt å hente på agronomien, sier Agjeld.

GRASVETTREGLENE er ifølge Agjeld ment som en huskeliste og et diskusjonsgrunnlag.

− Vi håper grasvettreglene kan være en liten hjelp for bønder i hverdagen for å bli bevisste på alle de små detaljene som må til for å få et godt resultat. I dagens situasjon der gjødselprisene er ekstremt høye, er det viktigere enn noen gang å kalke hvis du har sur jord. Med dyr gjødsel er det også viktig å redusere kjøreskadene. For å kalke, må du kjøre på jorda, og all kjøring er negativ for planteveksten. Da må du finne balansen: Ja, du må kjøre for å kalke, men hvordan kjøre, slik at du samtidig gjør minst mulig skade. Bønder flest vet jo dette, men poenget er å bli enda mer bevisst og bli påminnet alle detaljene det er fornuftig å være bevisst på, sier Agjeld, og legger til:

Annonse

– De ti punktene er nøye gjennomtenkte, men som i alt landbruk: En fasit med to streker under svaret er vanskelig å oppdrive. Derfor er de ti punktene mer å regne som en stikkordliste for videre tankevirksomhet og drøftinger med NLR-rådgiverne dine.

AVGJØRENDE: –  I dagens situasjon der gjødselprisene er ekstremt høye, er det viktigere enn noen gang å kalke hvis du har sur jord. sier Jogeir Agjeld, rådgiver i maskinteknikk og presisjonslandbrukk i NLR. Foto: Privat
AVGJØRENDE: – I dagens situasjon der gjødselprisene er ekstremt høye, er det viktigere enn noen gang å kalke hvis du har sur jord. sier Jogeir Agjeld, rådgiver i maskinteknikk og presisjonslandbrukk i NLR. Foto: Privat

GJØDSLINGSPLANEN er et eksempel på dette.

− Den skal vurderes og justeres, være levende og speile vær og forventninger. Men er ikke gjødslingsplanen oppdatert, og bygd på et solid agronomisk fundament, er den et dårlig diskusjonsgrunnlag, sier Borchsenius.

− Ei feilstilt slåmaskin kan bety stor forskjell både for fôrkvalitet og gjenvekst. Du skal ikke ha mange dagene raskere oppstart på gjenveksten, før du har betalt for kvasse kniver på slåmaskinen. For ikke å snakke om hvor mye justeringa av riva har å si for om fôret tørker raskere og blir knallbra, eller blir fullt av jord og sporer, påpeker Agjeld.

NLRs grasvettregler

1. Ha en oppdatert gjødslings- og kalkingsplan. Er det behov for å kalke, spre kalk.

2. Spre husdyrgjødsel og handelsgjødsel så tidlig som mulig.

3. Gjødsle helst umiddelbart etter slått. Bruk kantspredningsutstyr.

4. Juster lufttrykket både i traktor- og redskapshjul.

5. Unngå unødig kjøring. Kjør med korrekt avstandn og reduser kjøringa på vendeteigen.

6. Still inn redskapen riktig.

7. Slå tidlig på dagen. Bruk venderive om du har. Bruk egnet ensileringsmiddel med riktig dosering.

8. Registrer avlinga, minimum teig for teig.

9. God agronomi er grunnlaget for suksess: Sørg for god drenering, og driv aktiv ugraskamp. Ha en plan for fornying av enga og valg av frøblandinger.

10. Ikke nøl med å spørre NLR-rådgiveren din om råd.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Slik lykkes man med Karbon Agro