Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Må legge på prisen med 50 øre kiloen

Gårdbruker Alf Steinhovden er en av landets største formidlere av grovfôr. Han krysser fingrene for at regnet skal komme til Østlandet. - Kommer det ikke regn de neste ukene begynner det likne på tørkesommeren i 2018, sier Steinhovden.

REKORD: Alf Steinhovden er bonde med sal av fôr som ekstranæring. I fjor opplevde han tidenes beste år som fôrseljar. Både omsetning og resultat ligg godt over 2012. Foto: Idar Stadheim *** Local Caption *** BB 16/18
REKORD: Alf Steinhovden er bonde med sal av fôr som ekstranæring. I fjor opplevde han tidenes beste år som fôrseljar. Både omsetning og resultat ligg godt over 2012. Foto: Idar Stadheim *** Local Caption *** BB 16/18

Gjennom firmaet Alf Steinhovden Vestfôr AS selger han høyensilage og halm primært til bønder fra Stavanger og opp til Sunnmøre, men han leverer også til andre deler av landet. Han kjøper fôret fra produsenter på Ringerike, Dokka, Vormsund, Fredrikstad og Karlstad i Sverige. Årsomsetningen i firmaet varierer mellom 7 og 20 millioner kroner.

- Hvordan vurderer du markedet i år?

- Jeg er faktisk litt usikkert ennå. Det blir et stort behov for å importere fôr på Nordvestlandet og i Nord-Norge. Jeg selger normalt mye andreslått høyensilage med mye timotei i store firkantballer. Mange steder står dette graset nå og tørker på rot. Dette graset skulle normalt ha blitt slått i disse dager, men veksten har stoppet opp siden det ikke har kommet regn, svarer Steinhovden.

PRISENE PÅ HØYENSILAGE har steget med 50 øre kiloen fra i fjor til i år. Dette tilsvarer en prisøkning på 80-90 øre per fôrenhet.

Annonse

- Vi tar nå 2.90 eks mva per kilo for høyensilage i firkantballer fritt levert til Vestlandet, forteller Steinhovden. Han anslår at av den økte prisen på 50 øre går 40 øre til produsenten og 10 øre til transportøren. Prisøkningen kompenserer de økte prisene på diesel, kunstgjødsel og plast.

- Skal jeg levere fôret til Nord-Norge må jeg legge på noen 10-øringer. Da er jobben min å finne biler som transporterer metall, plast eller fisk sørover og som ellers ville gått tomme nordover, sier Steinhovden.

PÅGANGEN FRA BØNDER er ifølge Steinhovden større enn vanlig.

- Mange av mine kunder på Vestlandet har bestilt høyensilasje. Jeg har i hele sommer levert fôr til flere melkeprodusenter på Vestlandet, sier Steinhovden. Når vi snakker med han har han fem trailere på veien med strøhalm.

BEHOVET FOR TØRR HALM er stigende. Steinhovden mener dette skyldes at flere bønder velger å ha småkalver og mellomkalver på halm.

- NLR-rådgiver Harald Solberg sier kornprodusentene må ta mellom 20 og 44 øre kiloen for halmen som ligger på jordene hvis de skal få kompensert for det næringstapet som skjer ved å fjerne halmen:

- Det er helt urealistisk å betale 44 øre kiloen for halmen. Mine produsenter får enten den gratis eller så betaler de 10 - 20 øre kiloen maks. Halmen er et biprodukt som tidligere ble sett på som et avfallsprodukt. Etter tørkesommeren i 2018 ble holdningen endret. Noen kornprodusenter tror visst at de sitter på en gullgrube og glemmer symbioseeffekten av å fjerne halm raskt etter treskinga. Fjerner du halmen får du mye mindre harving og kjøring, og sparer både diesel og arbeid, sier Steinhovden.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Vil øke marginene med bedre grovfôr