Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Her er NLRs grasvettregler

Ti punkter for bedre grovfôrproduksjon.

Foto: Bendikte Tveit, NLR Øst
Foto: Bendikte Tveit, NLR Øst

1. Ha en oppdatert gjødslings- og kalkingsplan! Er det behov for å kalke, spre kalk!

2. Spre husdyrgjødsel og handelsgjødsel så tidlig som mulig!

3. Gjødsle helst umiddelbart etter slått! Bruk kantspredingsutstyr!

4. Juster lufttrykket både i traktor- og redskapshjul!

Annonse

5. Unngå unødig kjøring! Kjør med korrekt avstand og reduser kjøringa på vendeteigen!

6. Still inn redskapen riktig!

7. Slå tidlig på dagen! Bruk venderive om du har! Bruk egnet ensileringsmiddel med riktig dosering!

8. Registrer avlinga, minimum teig for teig!

9. God agronomi er grunnlaget for suksess: sørg for god drenering og driv aktiv ugraskamp! Ha en plan for fornying av enga og valg av frøblandinger!

10. Ikke nøl med å spørre NLR-rådgiveren din om råd!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Slik lykkes man med Karbon Agro