Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Potensial for å dyrke mer korn

Forskere fra NIBIO og NMBU har funnet ut at vi har mulighet til å høste en betydelig større avling med korn, enn det som produseres i dag.

Ifølge ny NIBIO-rapport er gapet mellom reell og potensiell avlingsmengde høyere i Norge enn i resten av Europa. Arkivfoto: Traktor
Ifølge ny NIBIO-rapport er gapet mellom reell og potensiell avlingsmengde høyere i Norge enn i resten av Europa. Arkivfoto: Traktor

Avlingsgapet, det vil si forskjellen mellom hvor mye avling som høstes, og hvor mye som teoretisk sett er mulig å produsere, er større i Norge enn i andre Europeiske land, står det i en pressemelding fra NIBIO. Sammen med forskere fra NMBU, har NIBIO lagt fram rapporten "Analyses og Yield Gaps for the production of wheat and barley in Norway", som tar for seg analyser som er gjort av norske dyrkingsforhold. Resultatene fra rapporten ble presentert under fagkonferansen KORN 2020, som gikk av stabelen tidlig i februar.

STORT GAP

Ifølge NIBIO har det vært lite vekst i norske kornavlinger, mens kornarealet har gått ned, de siste 30 årene. Til tross for noen gode år med store avlinger, har avlingsgapet over tid vært stort.

– Det beste for å øke matproduksjonen, er å produsere mer på eksisterende arealer, sier NIBIO-forsker Till Seehusen i pressemeldinga.

I rapporten poengteres det også at mer avling per areal, vil gi bedre økonomi for bonden, som kan bidra til investering i jordforbedrende tiltak. Det kan øke avlingene ytterligere, og bidra til å redusere avlingsgapet.

Annonse

UTFORDRENDE DYRKINGSFORHOLD

Det er universitetet i Wageningen i Nederland, som har ledet arbeidet med å utarbeide sammenlignbare resultater for avlingsgap i ulike land i verden. Dette er samlet i det såkalte "Global Yield gap atlas", og det er resultatene herfra som viser at Norge har større avlingsgap enn mange andre land. Ifølge Seerhusen er det mange årsaker til dette, men hun forklarer at kort vekstsesong og mye nedbør kan være viktige faktorer. I tillegg kan det være en utfordring at mange korndyrkere har annet arbeid ved siden av, slik at det kan være vanskelig å få optimalisert korndyrkinga. Hun trekker også fram at Norge dyrker korn på mange små skifter, og at mange vendeteiger kan gi reduserte avlinger på grunn av jordpakking.

OPTIMISTISKE

Dette er første gangen forskere i Norge har analysert avlingspotensialet for korn i landet, og sammenlignet det med det reelle avlingsnivået. Til tross for at Norge henger etter andre land, er forskerne optimistiske på at avlingsnivået kan økes, og avlingsgapet reduseres. For å få til det konkluderer forskerne at det vil kreve poltisk vilje til å legge til rette for korndyrking og investering i forskning.

Neste artikkel

Hvor mye raper sauen egentlig på beite?