Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Presser rundballer med innholds-deklarasjon

Nå kan riktig fôrverdi dokumenteres.

I et samarbeid med NMBU, Senter for husdyrforsøk, kjører Orkel AS et forsøk med pressing av rundballer der finsnittet gras veies og vare-deklareres. Lokasjon for høstinga logges også.

Ifølge en pressemelding fra Orkel har forsøket fått økt aktualitet etter tørkesommeren, der knapphet på fôr og usikkerhet om fôrverdi var relevante problemstillinger.

For å dokumentere eksakt informasjon om fôrverdien, har Orkel implementert en komplett skanne- og analyseteknologi i sine kompaktorer.

Annonse

Med teknologien som selskapet har kalt «Orkel – Precision», vil høstet gras veies, tørrstoff beregnes, og protein, fiber, fett etc. analyseres for hver ball, opplyser Orkel.

Radiokommunikasjon

Hver ball merkes med en liten NFC-databrikke, eller "tagger" som klistres utenpå plasten. NFC er en forkortelse for Near field communication, altså kommunikasjon på svært kort hold gjennom et elektromagnetisk felt. Teknologien er basert på RFID – som betyr Radio Frekvens IDentifikasjon. I praksis fungerer det slik at merkelappene lagrer informasjon om hver rundball og at denne informasjonen kan leses av på en mobiltelefon når den holdes inntil merkelappen. På den måten får bonden opplyst både vekt og næringsinnhold i ballen, slik at man kan vite nøyaktig hva fôrrasjonen vil inneholde.

Analysedata lagres i en sky-løsning for tilgang når ønskelig. Tine er en del av Orkel’s prosjekt for det norske markedet.

Orkel skriver i pressemeldingen at de forventer at teknologien vil vekke stor interesse både i Norge og i resten av verden, og at den trolig vil representere en ny, framtidig standard for høsting og klassifisering av fôr.

Neste artikkel

Lykkes ikke i samarbeidet med FK Agri