Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Prioriterte melk og storfekjøtt i 2019

I fjor fikk 477 husdyrprodusenter investeringsstøtte fra Innovasjon Norge. Av disse var 275 melkeprodusenter og 131 produsenter av storfekjøtt. Kun 13 sauebønder og tre svinebønder mottok investeringsstøtte.

Melkeprodusentene Odd Robert Hatling og Ingvild Stornes flyttet kyrne inn i nytt fjøs i mai i fjor. De fikk én million kroner i tilskudd fra Innovasjon Norge. Foto Knut Houge
Melkeprodusentene Odd Robert Hatling og Ingvild Stornes flyttet kyrne inn i nytt fjøs i mai i fjor. De fikk én million kroner i tilskudd fra Innovasjon Norge. Foto Knut Houge

Innovasjon Norge har nå gjort opp status for 2019. I fjor ble det gitt til sammen 640 millioner kroner i investeringsstøtte til landbruket. Av dette gikk 537 millioner kroner til tradisjonelt jord- og hagebruk, og cirka 100 millioner kroner til tilleggsnæringer. Av de 537 millioner kronene som gikk til tradisjonelt jordbruk, gikk 414 millioner til husdyrprodusenter og 80 millioner til planteprodusenter. Resten - 43 millioner kroner - brukte Innovasjon Norge til å administrere ordningen, det vil si lønn til saksbehandlere, reiser, befaringer m.m.

Totalt kom det inn 1084 søknader om tilskudd til tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer i fjor. Dette inkluderer også tilskudd til “myke” investeringer som etableringstilskudd og bedriftsutvikling for tilleggsnæringer. 1012 av disse søknadene ble innvilget.

Vil ikke skape overproduksjon

Av alle de 477 husdyrprodusentene som har fått investeringsstøtte er det kun tretten sauebønder og tre svineprodusenter.

- Vi er veldig restriktive med å gi støtte til virksomheter som kan gi overproduksjon. Det er overproduksjon innen svin og sau. Derfor ga vi ikke støtte til sau i 2019, og vi gir ikke støtte til nye svinefjøs og hus for eggproduksjon, sier Kjell Bruvoll, spesialrådgiver i Innovasjon Norge. Han viser til oppdragsbrevet Innovasjon Norge har fått fra Landbruks- og matdepartementet. I dette står det et Innovasjon Norge skal prioritere å gi investeringsstøtte til produksjoner der det er markedsmulighet.

–  Vi er veldig restriktive med å gi støtte til virksomheter som kan gi overproduksjon, sier spesialrådgiver Kjell Bruvoll i Innovasjon Norge. Foto: Innovasjon Norge
– Vi er veldig restriktive med å gi støtte til virksomheter som kan gi overproduksjon, sier spesialrådgiver Kjell Bruvoll i Innovasjon Norge. Foto: Innovasjon Norge

Det finnes imidlertid ett viktig unntak innen sau og gris: Hvis man i forbindelse med generasjonsskifte må gjøre enkelte oppgraderinger med fjøset for å opprettholde produksjonen, er det mulig å få støtte til dette.

Annonse

- Men da er det en forutsetning at produksjonen ikke økes, sier Bruvoll. Han opplyser at den investeringsstoppen som gladt i 2019 nå er opphevet, som følge av jordbruksavtalen.

- Melk er viktigst

At melkeprodusentene og produsentene av storfekjøtt er de suverene vinnerne i kampen om investeringsmidler forklarer Bruvoll med at melk og storfekjøtt er de viktigste landbruksproduksjonene i distriktene, og at det ikke er overproduksjon innen melk og storfekjøtt.

- Kvotesystemet gjør at melkeprodusentene ikke får levert mer melk enn de har kvote til. Dermed vil ikke de investeringene vi gjør i melk bety høyere produksjon, sier Bruvoll.

Kilde: Innovasjon Norge
Kilde: Innovasjon Norge

De 275 melkeprodusentene som i fjor fikk investeringsstøtte fra Innovasjon Norge fikk i gjennomsnitt en drøy million kroner hver.

Også 38 eggprodusenter fikk investeringsstøtte i fjor. Disse fikk støtte til å gå over fra bur til drift med frittgående høns.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

60 millioner kroner til skogplanting