Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Reduserer lagersvinn med temperaturstyring

Nøye lagerstyring kan øke lagringstida for rotgrønnsaker med opp mot estimert seks uker, ifølge norsk forskningsrapport.

Langtidslagring av rotgrønnsaker er en stor utfordring i Norge, og gir et estimert tap på 20–30 prosent, på grunn av vekttap, groing og sykdommer. Arkivfoto: Norsk Landbruk.
Langtidslagring av rotgrønnsaker er en stor utfordring i Norge, og gir et estimert tap på 20–30 prosent, på grunn av vekttap, groing og sykdommer. Arkivfoto: Norsk Landbruk.

LAGRING: Langtidslagring av rotgrønnsaker er en stor utfordring i Norge, og gir et estimert tap på 20–30 prosent, på grunn av vekttap, groing og sykdommer. Gjennom forskningsprosjektet Optirot har forskere ved fem forskningsinstitusjoner, sammen med produsenter og rådgviere, undersøkt hvordan man kan bedre kvalitet og redusere svinn under lagring.

– Det vi ser er at temperaturen på lager og temperatur de to første ukene etter innlagring, er med på å påvirke kvaliteten på sluttproduktet, sier forsker Mette Goul Thomsen, ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Forsker Mette Goul Thomsen, ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) Foto: privat
Forsker Mette Goul Thomsen, ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) Foto: privat

MINDRE SYKDOM VED LAV TEMPERATUR

Det er i hovedsak tre elementer som fører til l lagringstap i rotgrønnsaker. Dette er respirasjon (ånding), transpirasjon (fordamping) og lagersykdommer.

Høy respirasjon betyr raskere nedbryting av produktet, men prosessen kan reduseres ved lavere temperatur.

Fordamping resulterer i vanntap, men kan reduseres ved høy luftfuktighet eller bruk av riktige fôringssekker på lager og i butikk.

Lagersykdommer kan reduseres ved riktig temperaturstyring på lager.

Data fra prosjektet har vist at dersom kjølelagrene med de 50 prosent høyeste produkttemperaturene, optimaliserer og klarer å senke produkttemperaturen til et nivå likt de 50 prosent av lagrene med lavest temperatur, forventes det at lagringstida øker med seks uker, fra 21 til 27 uker.

FORDELER OG ULEMPER MED SÅRHELING

Ett av spørsmålene som forskerne har sett på, er hvor raskt man skal senke temperaturen på lageret etter høsting.

Ifølge forskningsrapporten er fordelen med rask nedkjøling at man bremser vanntap og nedbryting. Mens fordelen med en sakte nedkjøling, er at rotgrønnsakene gjennomgår fysiologiske prosesser, som kan bidra til en sårheling i gulrot og hindre skader som svart ring i kålrot.

Annonse

På gulrot konkluderer forskerne med at «det kan være gunstig for gulroten å ha en sårhelingsperiode før temperaturen senkes til stabilt lav temperatur.»

På kålrot viser kartlegging på produsentlagrer at sakte temperatursenking gir en tendens til lavere forekomst av skader som svart ring i ledningsvevet

Når det gjelder knollselleri, konkluderer forskerne med at det ikke vil være noen fordel med sårheling i forkant av kjøling, men at det her er stor forskjell mellom de ulike årene.

HAR UNDERSØKT GJØDSLINGSSTRATEGIER

I Optirot- prosjektet har forskerne også sett på om ulike gjødslingsstrategier med bor og kalsium gir bedre lagringskvalitet, men de fant ingen umiddelbar forskjell. Det ble ut fra jordprøver og planteprøver konkludert med at balansen mellom mikronæringsstoffene, som sink, bor og kalsium, er viktige.

Forskerne har også sett på fôringssekker med ulik mengde perforering, og konkluderer med at sekker med større perforering enn de som benyttes per i dag, risikerer uttørking av produktene.

Forskerne konkluderer med at sekker med større perforering enn de som benyttes per i dag, risikerer uttørking av produktene.
Forskerne konkluderer med at sekker med større perforering enn de som benyttes per i dag, risikerer uttørking av produktene.

UBRUTT KJØLEKJEDE OG SOMMERFILM

Når det kommer til forbrukeremballasje, konkluderer forskerne med at det viktigste for å redusere svinn hos forbruker, er å sikre en ubrutt kjølekjede fra pakking til konsum. Og en overgang til såkalt sommerfilm, med flere perforeringer, vil gi lavere risiko for utvikling av etanollukt og -smak på gulrøttene, og utvikling av slim og råte.

– Ved å følge en innlagringsstrategi, holde stabil lav lagertemperatur og gå over til emballasje med mer perforering, vil vi enkelt kunne anta et redusert svinn i rotgrønnsaker på mellom fem og ti prosent, og en økt lagringstid med seks uker, sier forsker Mette Goul Thomsen til Norsk Landbruk.

Neste artikkel

Ønsker mer nordnorsk potet