Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Reduserte antibiotikaforbruket med 4 prosent

Og bare 1 av 500 kyllingflokker fikk penicillin.

Forbruket av antibiotika hos norske matproduserende dyr har gått ned med 9 prosent fra 2013 til 2017. Illustrasjonsfoto: Dag Idar Jøsang
Forbruket av antibiotika hos norske matproduserende dyr har gått ned med 9 prosent fra 2013 til 2017. Illustrasjonsfoto: Dag Idar Jøsang

I Norge ble det solgt 5 587 kilo antibiotika til landdyr i 2017. Det var 265 kilo mindre enn året før. I prosent var nedgangen på 4,5 prosent.

Til matproduserende landdyr var det i hovedsak penicellinet cenzylpenicillin som ble brukt.

I perioden 2013 til 2017 har landbruket redusert forbruket av antibakterielle veterinærpreparater til storfe, gris, sau, geit og fjørfe med 9 prosent.

Det er fortsatt lavt forbruk av antibakterielle midler som Verdens helseorganisasjon har definert som de høyest prioriterte av de kritisk viktige antibakterielle midlene (CIA) for humanmedisinen.

Annonse

Salget av antibakterielle veterinærpreparater som kan brukes til flokkbehandling, er fortsatt lavt: I 2017 representerte salg av slike produkter 5 %, av totalsalget. Til hest ble det i hovedsak brukt trimetoprim-sulfa, som er en oral pasta.

Selv om norske kyllingprodusenter ikke lenger bruker narasin i fôret er forbruket av antibiotika svært lavt. Foto: Camilla Mellemstrand
Selv om norske kyllingprodusenter ikke lenger bruker narasin i fôret er forbruket av antibiotika svært lavt. Foto: Camilla Mellemstrand

Narasin ble faset ut som fôrtilsetningsmiddel til slaktekylling sommeren 2016, og bruken av antibiotika til behandling av slaktekylling er fortsatt svært lavt. I 2017 ble det foretatt behandling i 0,2 prosent av slaktekyllingflokkene, og kun penicilliner ble brukt.

Fiskeppdrettsnæringen brukte bare 535 kilo antibakterielle midler til fisk i matproduksjon i 2017. Forbruket er redusert med 99 prosent sammenlignet med toppåret 1989, og det var bare 0,8 prosent av sjølokalitetene som ble behandlet med antibiotika i fjor.

Til hund og katt har det vært en nedgang i bruken av veterinære antibakterielle midler på 32 prosent siden 2013, går det fram av årets NORM-VET-raport fra Veterinærinstituttet.

Neste artikkel

Lite antibiotikaresistens i Norge