Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Reduserte utslippene 20 prosent

Optimert fôring og mer grønn energi har kutta utslippene fra svensk kyllingproduksjon.

Olje og gass til oppvarming har blitt erstattet av enten bioenergi eller utslippsfri strøm svensk i kyllingproduksjon, og det gir igjen lavere utslipp av kliamgasser.
Olje og gass til oppvarming har blitt erstattet av enten bioenergi eller utslippsfri strøm svensk i kyllingproduksjon, og det gir igjen lavere utslipp av kliamgasser.

I en ny rapport utført av forskningsinstituttet RISE på oppdrag fra bransjeorganisasjonen for svenske kyllingprodusenter finner de at klimagassutslippene per kilo kylling er redusert med nesten 20 prosent på 20 år.

RISE har beregnet det som kalles livsløpsutslipp både fram til kyllingen er klar for levering til slakteriet og når kyllingen er ferdig slakta og pakka og klar for levering hos grossist.

Forskningsinstituttet har hentet inn data fra tre kyllingprodusenter som står for rundt sju prosent av den svenske kyllingproduksjonen og fire slakterier som står for 97 prosent av kyllingslaktinga i Sverige. Alle utslipp er regnet om til CO2-ekvivalenter.

Fram til kyllingen er klar til å hentes av slakteriet finner RISE at utslippene ligger på 1,6 kilo CO2-ekvivalenter per kilo slaktevekt. Dette, skriver de i rapporten, er en god del lavere enn tidligere svenske studier har vist. En 13 år gammel studie viste at utslippene hadde falt fra 2,5 kilo CO2-ekvivalenter per kilo slaktevekt i 1990 og ned til 1,9 kilo CO2-ekvivalenter i 2005.

Annonse

RISE mener grunnen til at de nå finner enda lavere utslipp kommer av høyere avlinger per arealenhet og mer effektivt fôrproduksjon, lavere fôrforbruk per kilo tilvekst grunnet avlsframgang og mindre sykdom, og bytte til utslippsfri oppvarming i kyllinghusene.

Fram til kyllingen er levert slakteriet står fôrproduksjon for 75 prosent av utslippene av klimagasser, skriver RISE, og dette gjør forbedring i fôrforbruk per kilo tilvekst til en av de viktigste faktorene for å få ned utslippene per kilo kjøtt.

De har også beregnet utslippene når de inkluderer transport, slakting og pakking slik at kyllingen er ferdig levert grossist. Da vil svensk kyllingkjøtt ligge på 1,7 kilo CO2 per kilo kjøtt. Og når de regner om til benløst kjøtt kommer de til 2,1 kilo CO2 per kilo kjøtt.

Til sammenlikning viser Framtiden i Våre Henders oversikt over utslipp per kilo matvare at kylling skal ha utslipp på 3 kilo CO2-ekvivalenter per kilo kjøtt.

Neste artikkel

– Ta ikke sjansen på å la være å søke