Registreringene er avgjørende

TØNSBERG: Korn- og svineprodusentene Trygve og Svein Ivar Ånestad mener klimakalkulatoren gir dem en nyttig pekepinn på hvor store utslippene er på gården, men de påpeker også at kalkulatoren etterhvert bør bli mer finmasket.

–  I år har vi 200 daa med fangvekster. Det hadde vært fint å få litt kred for dette i klimakalkulatoren, sier Svein Ivar (t.v.) og Trygve Ånestad. Det er sådd høsthvete på jordet der de står. Foto: Knut Houge
– I år har vi 200 daa med fangvekster. Det hadde vært fint å få litt kred for dette i klimakalkulatoren, sier Svein Ivar (t.v.) og Trygve Ånestad. Det er sådd høsthvete på jordet der de står. Foto: Knut Houge
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Komplett

Bestill

3 utgaver for 99,-

Neste artikkel

Legger om vekstskiftet etter dårlig overvintring