Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rekordstor utbyttebetaling

Nortura foreslår å gi 96 millioner til eierne gjennom medlemskapital-ordningen.

STILLE OPP: – Jeg er glad for at vi bidrar betydelig til inntekten i en vanskelig periode for bonden, sier styreleder Trine Hasvang Våg. .Foto: Marit Glærum.
STILLE OPP: – Jeg er glad for at vi bidrar betydelig til inntekten i en vanskelig periode for bonden, sier styreleder Trine Hasvang Våg. .Foto: Marit Glærum.

– Nortura er bondens eget selskap, og jeg er glad for at vi bidrar betydelig til inntekten i en vanskelig periode for bonden. På grunn av resultatet foreslår konsernstyret utbetaling av ca. 100 millioner kroner i utbytte og renter til våre eiere. Dette kommer i tillegg til ca. 70 millioner kroner mer i tilleggsytelser samt økte råvareutbetalinger til medlemmer med ca. 600 millioner kroner i form av økt pris og volum, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

STYRELEDER: Trine Hasvang Vaag. Arkivfoto: Norsk Landbruk.
STYRELEDER: Trine Hasvang Vaag. Arkivfoto: Norsk Landbruk.

Nortura-konsernets omsetning vokser med 1,9 milliarder kroner (7,7 prosent) og endte på 26,6 milliarder kroner i 2021. Konsernstyret foreslår å utbetale 96 millioner kroner i utbytte og renter til eierne gjennom medlemskapital-ordningen. Nortura har i tillegg økt utbetaling av tilleggsytelser til eierne med 70 millioner kroner i 2021. EBITDA resultatet i 2021 endte på 849 millioner kroner (-8,6 mnok), noe som er på nivå med året før.

Nortura har ekstraordinære kostnader og økte tilleggsytelser til eierne på mellom 250 – 290 millioner kroner, noe som forklarer hvorfor EBITDA resultatet ikke styrker seg sammen med omsetningsveksten:

Annonse

I tillegg påvirkes resultatet negativt av bortfall av tiltakspakker fra myndighetene relatert til COVID, omstillingskostnader i forbindelse med utrulling av ny industristruktur og økte IT kostnader relatert til implementeringen av nye IT tjenestekjøpsavtale.

– Resultatet påvirkes dessverre negativt av kraftig kostnadsøkning, særlig energi, råvarepris og cyberangrepet. Norturas industristruktur er energikrevende, spredt over hele landet og preget av overkapasitet. Konsekvensene av den kraftige veksten i energipriser rammer derfor konsernet ekstra hardt og viser hvor viktig gjennomføringen av en ny helhetlig industristruktur og byggingen av nye Nortura er for konsernet, sier konsernsjef Anne Marit Pangenstuen.

KONSERNSJEF: Anne Marit Panengstuen. Foto: Håvard Simonsen.
KONSERNSJEF: Anne Marit Panengstuen. Foto: Håvard Simonsen.

Neste artikkel

Avvikler kyllingslakteriet på Elverum og bygger nytt på Røra