Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Resistent tørråtevariant oppdaget

Vil ha stor betydning for tørråtestrategien for vekstsesongen 2023

UHELDIG: Tørråte med potensiell resistens mot sprøytemiddelet Revus er oppdaget i Norge. Foto: Marie Hatlevoll
UHELDIG: Tørråte med potensiell resistens mot sprøytemiddelet Revus er oppdaget i Norge. Foto: Marie Hatlevoll

En ny genotype av tørråte, kalt EU43_A1, blei oppdaget i Norge i 2022, melder Norsk Landbruksrådgiving. Varianten er fra før av kjent i Danmark, og har vist seg resistent mot mandipropamid, som er virkestoffet i soppsprøytemiddelet Revus.

I Danmark har tørråtetypen vært påvist siden 2018, men først i 2022 har de opplevd at Revus ikke lenger har effekt mot tørråte av akkurat denne varianten. Av prøvene danskene samlet inn i fjor, var 13 prosent av denne nye, potensielt resistente genotypen, mens 45 prosent var av en tørråtetype som også er svært utbredt i Norge. På slutten av sesongen var imidlertid en stor andel av de innsamlede prøvene av den nye typen EU43_A1.

Annonse

Selv om enkelte isolater av denne tørråtevarianten har vist resistens, betyr ikke det at alle isolater av EU43_A1 er resistente, og det er enda ikke avklart om funnet som blei gjort i Norge i fjor, faktisk har resistens. Likevel vil oppdagelsen ha stor betydning for tørråtestrategien til norske potetbønder i vekstsesongen 2023. Akkurat hvordan denne strategien vil bli seende ut, vil NLR komme tilbake til etterhvert som de får tilbake flere tørråteprøver, og kan si mer om eventuell utvikling av resistens.

Neste artikkel

Spirer og gror året rundt