Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Russland tester lykkepiller for gris

Russiske forskere har testet om tilsetning av lithium-askorbat i fôret kan fungere som antidepressiva til svin, og om det vil øke produktiviteten.

 Kan antidepressiva gjøre grisen lykkeligere? Foto: Øystein Heggdal
Kan antidepressiva gjøre grisen lykkeligere? Foto: Øystein Heggdal

I en studie utført av All-Russian Research Institute of Physiology, Biochemistry and Animal Nutrition, testet russiske forskere om tilsetningsstoffer i fôret kan gjøre griser lykkeligere, skriver nettsiden Pig Progress. Tanken bak forsøket er at mange stressende faktorer i produksjonsgrisers liv, kan gjøre grisene deprimerte og engstelige. Ifølge Pig Progress kan dette føre til betydelige tap for svineprodusentene, fordi grisene kan få dårligere tilvekst og bli mer aggressive.

HJELPER MOT STRESS

Derfor fikk grisene tilsatt lithium-askorbat i fôret. Ifølge forskerne skal tilsetningsstoffet hindre at grisene får raske økninger i adrenalin og noradrenalin, og bidra til å holde kortisolnivået stabilt. Dette vil gjøre grisene bedre rustet til å håndtere stress, og mindre utsatt for å bli deprimerte.

Annonse

GA ØKT TILVEKST

To måneder gamle grisunger fikk tilsatt ulike mengder lithium-askorbat i fôret. De grisungene som fikk tilsatt minst lithium-askorbat hadde en vektøkning på 8 prosent fra to måneders alder og fram til slakt, og hadde slaktevekter på rundt 91 kg. De som fikk mest, økte vekta med 16 prosent, og veide rundt 98,5 kg ved slakt. Tidligere russiske forsøk har også funnet ut at lithium-askorbat kan gi purker flere avkom og øke næringsverdien i melka, skriver Pig Progress.

KAN KOMME I SALG

Nettsiden melder også at de russiske forskerne er i gang med å ta ut patent på tilsetningsstoffet, og at det derfor kan ventes at det kan bli solgt kommersielt i Russland.

Neste artikkel

Ingen enkle løsninger