Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Så mye fikk landbruket i strømstøtte

Og slik fordeler strømstøtten seg.

penger kroner norske sedler
penger kroner norske sedler

I overkant av 771 millioner kroner betalte Landbruksdirektoratet ut i strømstøtte i 2022. Pengene fordelte seg på om lag 13 000 jordbruksforetak og veksthus, og ordningen er forlenget ut første halvår i 2023.

De 771 millioner kronene omfatter kun det Landbruksdirektoratet betalte ut i strømstøtte de siste månedene i 2022.

I tillegg vil det utbetales støtte for tidligere måneder for foretak som ikke fikk blitt med på første utbetalingskjøring. For jordbruksforetak er neste utbetaling planlagt i slutten av januar, skriver direktoratet på sine nettsider.

Annonse

For veksthus skjer saksbehandling og utbetaling av støtte for fjerde kvartal 2022 fortløpende. Vanningslag hadde siste frist for å søke om støtte den 31. desember 2022 for å få støtte for perioden juli–oktober 2022, og 54 vanningslag har søkt støtte for denne perioden. Hittil har 37 av disse fått strømstøtte, og resten av vanningslagene kan vente utbetaling i 2023.

Stortinget har vedtatt å forlenge strømstøtteordningen for jordbruks- og veksthusnæringen fram til 1. juli 2023.

Også strømstøtteordningen for jordbruksforetak gjelder ut første halvår. Her er det et tak for maksimalt forbruk per måned på 60 000 kWt. Ordningen for veksthusforetak har fremdeles ingen maksgrense på forbruk per foretak.

Neste artikkel

Strømstøtte i siste liten