Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Satser på grovfôr i Troms og Finnmark

Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge er i gang med et stort, treårig grovfôrprosjekt. Nå søker de etter grasdyrkere som ønsker å delta.

NLR søker bønder som dyrker grovfôr til melkekyr, ammekyr, sau eller geit, til å delta i prosjektet. Foto: Ingvild Lauvland Høie
NLR søker bønder som dyrker grovfôr til melkekyr, ammekyr, sau eller geit, til å delta i prosjektet. Foto: Ingvild Lauvland Høie

Prosjektet Grovfôr i FOKUS har som mål å forsøke å øke grovfôravling og -kvalitet for melk- og kjøttproduksjon i Troms og Finnmark, og samtidig redusere kostnadene per produserte fôrenhet.

– Bakgrunnen for prosjektet er at vi ønsker å gi et kunnskapsløft i det nordligste fylket. Troms og Finnmark er i all hovedsak et fylke for grovfôrdyrking, og området er utsatt for overvintringsskader og avlingssvikt, forteller rådgiver i NLR Nord-Norge, Ingvild Lauvland Høie, som er leder for prosjektet.

FÅR HJELP MED STRATEGI

Derfor søker NLR etter 28 gårdsbruk i Troms og Finnmark, som vil være med på å løfte grovfôrdyrkinga i området. Pilotgårdene skal få utarbeidet en grovfôrstrategi som er tilpasset hvert enkelt bruk, og deretter få oppfølging gjennom tre år, for å forsøke å forbedre avling, kvalitet og økonomi i dyrkinga.

– Gårdene i prosjektet vil få en kontaktperson som skal hjelpe dem med å sette opp en omløpsplan, vurdere fôr- og ensileringskvalitet, og se på agronomiske faktorer som drenering, jordkultur, næringstilførsel og kalking, forklarer Høie.

Hun poengterer at økonomien i dyrkinga vil være en viktig del av arbeidet og at gårdene derfor vil få oppfølging av rådgivere innenfor grovfôrøkonomi. I tillegg vil det være fokus på klimasmart dyrkning.

- Det er en viktig sammenheng mellom god økonomi, god agronomi og ei mer klimasmart drift, forklarer Høie.

BESTE PRAKSIS

Annonse

Deltakerne i prosjektet skal også møtes i grupper for å øke bevisstheten og motivasjonen for å gjennomføre grovfôrstrategien.

– Vi vil bruke en metode som kalles Beste praksis, hvor man ser på de beste eksemplene fra hver gård, slik at deltakerne kan lære av sine kollegaer. Metoden er utbredt i Finland, og der har den gitt gode resultater, forteller rådgiveren

I løpet av prosjektperioden skal produsentene på studietur for å lære av grovfôrprodusenter i andre land. Høie håper at fagsamlingene kan være med på å bygge kompetanse og skape nettverk produsentene imellom.

Prosjektleder for Grovfôr i FOKUS, Ingvild Lauvland Høie, søker nå etter 28 gårdsbruk i Troms og Finnmark, som ønsker å få større avlinger og bedre økonomi i grovfôrdyrkinga. Foto: Ingvild Lauvland Høie
Prosjektleder for Grovfôr i FOKUS, Ingvild Lauvland Høie, søker nå etter 28 gårdsbruk i Troms og Finnmark, som ønsker å få større avlinger og bedre økonomi i grovfôrdyrkinga. Foto: Ingvild Lauvland Høie

SØK INNEN FØRSTE MARS

Prosjektet er delvis finansiert av Fylkesmannen i Troms og Finnmark, og det skal søkes om mer midler i løpet av våren. Deltakerne må betale en egenandel på 5000 kr per år, i tillegg til kostnader knytta til studietur.

For at prosjektet kan komme i gang innen vekstsesongen begynner, er fristen for å søke om å delta satt til første mars. Av de 28 gårdene som skal delta, bør det være relativt lik fordeling mellom produksjon av melk, storfekjøtt, sau og geit, og gårdene bør være jevnt fordelt over hele fylket. Høie informerer om at det likevel er en fordel om gårdene innenfor samme produksjon har en viss geografisk nærhet, slik at det blir enklere å gjennomføre samlingene.

Neste artikkel

Andre sesong med gjerdefri beiting