Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sauebønder får saltbegrensninger

Det ble i fjor påvist ett tilfelle av klassisk skrantesyke hos villrein på Hardangervidda. – Sannsynligheten for at sauer og kyr blir smittet og utvikler sykdom, er ut ifra den kunnskapen vi har i dag, svært liten, sier Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet.

SMITTE: Vitenskapskomiteen for mat og miljø tror det finnes mellom tre og fem smittede dyr på Hardangervidda. Illustrasjonsfoto: Mikael Breding
SMITTE: Vitenskapskomiteen for mat og miljø tror det finnes mellom tre og fem smittede dyr på Hardangervidda. Illustrasjonsfoto: Mikael Breding

Vitenskapskomiteen for mat og miljø har estimert at det finnes mellom tre og fem smittede dyr på Hardangervidda.

– Dette viser at vi er helt i startfasen av et utbrudd.

Er det realistisk at man kan utrydde skrantesjuke i villreinstammen på Hardangervidda, uten å skyte ned hele stammen, slik man gjorde i Nordfjella?

– Vi har håp om det. I vår felles anbefaling med Miljødirektoratet har vi foreslått et mål om å begrense, og om mulig, utrydde sykdommen. Det avhenger av at vi kommer tidlig i gang med tiltak, og at tiltakene som innføres, samlet har god effekt. Vi står nå overfor en helt annen situasjon enn det vi gjorde i Nordfjella. Vi har blant annet en mye bedre oversikt gjennom over 125 000 prøver som er tatt av hjortevilt, inkludert rein, siden 2016, svarer Midttun Godal.

MATTILSYNET OG MILJØDIREKTORATET kommer med en del konkrete anbefalinger for å bekjempe skrantesyke. Blant annet disse er å:

• redusere villreinbestanden og andelen bukker på Hardangervidda

• hindre at villrein går mellom Hardangervidda og andre villreinområder

Annonse

• legge til rette for at villreinen bedre kan utnytte sine respektive områder

• raskt ta ut syke dyr

• redusere eller holde bestandene av elg, hjort og rådyr rundt Hardangervidda på et lavt nivå

• stille krav til bruk av salt til beitedyr

• videreføre regler om å dekke til slakteavfall under jakt i områder med skrantesjuke.

REGLENE for bruk av salt til beitedyr på Hardangervidda foreslås å bli i tråd med det som gjelder for Nordfjella.

Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet Foto: Mattilsynet
Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet Foto: Mattilsynet

– I hovedsak vil forslaget bety at det innføres krav om å bruke innretninger som ikke gir avrenning av salt, og som ikke skaper varige samlingsplasser.

Hvilke reaksjoner har dere fått fra bøndene på disse kravene?

– De fleste bønder har god forståelse for restriksjoner som skal hindre smittespredning, selv om de virker begrensende på daglig drift. Salt til beitedyr i fjellet brukes hovedsakelig for at dyra skal holde seg i et område. Vi har inntrykk av at bøndene er fornøyde med at det ikke blir forbudt å bruke salt, og at vi har forsøkt å legge til rette for et opplegg som hindrer smitterisiko, samtidig som det tillater bruk av salt, sier Midttun Godal.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Fikk bukt med leddbetennelsene