Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sikre deg mot brann i innhøstinga

Les Landbrukets Brannvernkomité sine råd for brannsikkerhet

Fort gjort: En rundballepresse med varmgang i et lager kan fort utvikle seg til en brannkatastrofe når det er så tørt som nå. Her er gikk det heldigvis kun utover redskapen, mye takket være at det ikke var tørkesommer. Foto: Iver K. Gamme

Kombinasjonen av arbeid med skurtreskere og høstmaskiner og tørr vegetasjon gir stor risiko for brann.

– Vi oppfordrer bønder til å høyne sin brannberedskap under innhøstinga. De som ikke allerede har brannslokkerutstyr i tresker og halmpresser bør anskaffe seg dette snarest, sier Pål Arne Oulie, leder av Landbrukets brannvernkomité.

Oulie oppfordrer alle bønder som har ledige tankvogner og tanker, til å fylle disse med vann. Om det skjer noe i nabolaget, kan denne beredskapen utgjøre forskjellen på en liten brann man selv kan håndtere, og en stor og ukontrollert brann med alvorlige følger, sier Oulie.

Landbrukets Brannvernkomité har her samlet noen viktige råd du bør følge for å begrense risikoen i forbindelse med tresking og pressing av halm:

Annonse

Dette bør du sjekke før arbeidet begynner:

Sjekk at utstyret er rengjort, godt smurt og i god stand for å hindre varmegang.

Ha vann- og brannslukningsutstyr tilgjengelig.

Se til at traktor og skurtresker er utstyrt med minst ett 6 kilos ABC håndslukkeapparat og at det er funksjonelt, dvs. har rett trykk (grønt på monometer) og løst pulver (vend og lytt).

Fyll tankvogner eller andre store beholdere i nærheten med vann. Samarbeid gjerne med naboene.

Det anbefales å anskaffe en brannpisk. Dette er et effektivt og viktig verktøy for å slokke gress og lyngbrann.

Vurder behovet for lavere hastighet og høyere stubbehøyde etc for å begrense muligheten for gnistdannelse, i forhold til mengden stein på jordet.

Vurder vegetasjons- og terrengforhold, også på omkringliggende areal, som kan forårsake rask brannutvikling og forverre en mulig brann.

Sørg for at tilførselsveier er åpne og fremkommelig for brannbiler og annet slukkingsutstyr.

Husk å ha oppladet mobiltelefon eller annet kommunikasjonsutstyr tilgjengelig for raskt å kunne varsle brannvesenet på 110.

Før arbeidet begynner anbefaler Landbrukets Brannvernkomité at du laster ned Hjelp 113 -appen fra Norsk Luftambulanse. Denne er knyttet opp mot 110-sentralen og sender automatisk koordinatene når man ringer. I tilfelle du må ringe alarmsentralen er det viktig å kunne oppgi en nøyaktig plassering til der du befinner deg, om det er egnet tilgangsvei for brannvesenet og om det er muligheter for tilgang på vann.

I forbindelse med innhøstingsarbeidet er det også viktig å være spesielt årvåken ved parkering av kjøretøy og arbeidsmaskiner, slik at varme deler ikke kommer i kontakt med tørt og brennbart materiale. Spesielt person- eller gårdsbiler med varme eksosanlegg og katalysatorer er en stor brannfare hvis de kjøres ut på jordet.

Neste artikkel

15 kjøttfe døde av for mye ubehandla halm