Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sjekk jordstrukturen om du skal så høstkorn

Tørken har sørget for bedre forhold for harva

Tørr sommer, tidlig tresking og halm som blir dyrefor, gjør mulighetene og interessen for redusert jordarbeiding og høsthvetedyrking større enn noen gang. På markdag i Rakkestad viste ivrige bønder at nå har de fokus på muligheter framover.

Fagspesialist Bjørn Inge Rostad fra NLR Øst sier tørken gjør harving før såing av høstkorn svært aktuelt. Dette gir i mange tilfeller bedre resultat enn pløying.

– Tørken har også bidratt til bedre jordstruktur. Dette er det viktig å utnytte. Ved å ta spadeprøve kan en undersøke hvordan strukturen er videre nedover i bakken. I de tilfeller der hele plogdybden er fukta opp og jorda er hard eller det er en «såle» i bakken, kan en vurdere plogen, sa Rostad på markdagen.

Går fuktigheten bare ned i halve plogsjiktet, kan pløying gjøre mer skade enn gagn - all fuktighet forsvinner nedover, spiresjiktet blir tørt og faren for grove, harde klumper på toppen er stor.

Annonse

– Det harde sjiktet som noen ser i tørr jord, betyr nødvendigvis ikke at strukturen er skadet. Får vi god jordbløyte, kan jorda igjen være mer enn god nok for planterøttene å etablere seg i, sa NLR-rådgiveren.

Direktesåing er et alternativ, mens se opp for spillkorn

Noen prøver å direkteså kornet siden halmet er fjernet. Da anbefaler Rostad at en sprøyter mot ugraset først. Det kan også være et aktuelt tiltak etter harving og før såing. I år erfarer mange at mye lettkorn og spillkorn ligger igjen på bakken. Dette er det viktig å fjerne før såing. Fuktighet før såing vil derfor være helt avgjørende for å kunne ta spillkornet. Det er viktig at ikke spillkornet får sjansen til å konkurrere med det høstsådde kornet eller bidra til for kraftig bladmasse før vinteren. Det kan i neste omgang bidra til mer overvintringsskade på grunn av sopp.

– Redusert jordarbeiding eller direktesåing har også den fordelen at det krever vesentlig mindre arbeidskraft enn pløying. Sparte arbeidskostnader kommer godt med etter et år med dårlig avling for de fleste, sa Bjørn Inge Rostad.

Neste artikkel

Kornbønder skal få bedre Mirakel-oppskrift