Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skal du sette bort graslåtten?

Sjekk årets leiekjøringspriser her

Hva koster det å få grasslåtten utført med en ni meters slåmaskin? Svaret finner du i vår prisliste. Arkivfoto: Norsk Landbruk
Hva koster det å få grasslåtten utført med en ni meters slåmaskin? Svaret finner du i vår prisliste. Arkivfoto: Norsk Landbruk

Slåtten er allerede godt i gang mange steder i landet. Enten du skal leiekjøre for andre eller selv trenger bistand til å få grovfôret i hus, kan det være lurt å sjekke vår oversikt.

Her har totalt 140 entreprenører og bønder som tilbyr leiekjøring, rapportert inn hva de tar betalt for sine tjenester. Prisene er sendt inn i et fastsatt skjema for hver enkelt arbeidsoperasjon, og deretter evaluert av redaksjonen.

Sjekk prisene på leiekjøringspriser.no/

Annonse

Prisene vi presenterer, er en gjennomsnittspris både i nedre og øvre ende av skalaen. Merk at de fleste prisene ligger et sted mellom laveste og høyeste pris. Grunnen til at Norsk Landbruk ikke har et eget felt for middelpris, er at alle operasjonene avhenger av lokale forhold, som for eksempel arrondering, størrelse og effektivitet på redskapen, konkurranse osv. Vi mener alle må kalkulere sin egen pris på bakgrunn av dette, og at det er feil at Norsk Landbruk skal formidle en «fasit».

Neste artikkel

Varierende grovfôrkvalitet