Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skal få bukt med engangspurkedrift

Nytt regelverk som begrenser utrangering av avlspurker skal hindre at purker systematisk slaktes etter første kull.

Smutthullet i konsensjonsloven som har gjort det mulig for svineprodusenter å drive med såkalt engangspurkedrift, tettes nå med utrangeringsbegrensning på avlspurker. Illustrasjonsfoto: Dag Idar Jøsang
Smutthullet i konsensjonsloven som har gjort det mulig for svineprodusenter å drive med såkalt engangspurkedrift, tettes nå med utrangeringsbegrensning på avlspurker. Illustrasjonsfoto: Dag Idar Jøsang

17. oktober kom Landbruks- og matdepartementet med en endring i hysdyrkonsesjonsregelverket for svin. Endringen er ment som et tiltak for å motvirke såkalt engangspurkedrift, hvor purker systematisk utrangeres etter kun ett kull. Normalt byttes mellom 30 og 40 prosent av purkene i en besetning ut per kull, men et smutthull i regelverket gjør det mulig å maksimere smågrisproduksjonen ved å utrangere alle purker etter første kull.

Omgår regelverket

Husdyrkosensjonslovens formål er å tilrettelegge for spredning av husdyrproduksjoner på flere enheter, ved å begrense produksjonsomfanget per produsent.

Hittil har regelverket kun fastsatt en øvre grense på 105 avlspurker i produksjon til enhver tid, men ikke sagt noe om hvor stor andel av avlspurkene som kan byttes ut. Samtidig regnes ei purke som avlspurke kun når hun har født sitt første kull. Dette medfører at konsesjonslovens intensjon kan omgås, ved å benytte seg av førstegangsfødende ungpurker ved hvert nye innsett. Slik kan man øke smågrisproduksjonen mye, ved å ha 105 purker i produksjon ved hvert innsett, istedenfor å spre dem ut i puljer.

Begrenser utrangeringen

Forskrifsendringen begrenser hvor mange purker som kan slaktes ut per år. Bruksbesetninger kan fra 2020 utrangere 150 purker i året, mens foredlingsbesetninger og formeringsbesetninger kan utrangere henholdsvis 438 og 220 purker. For nav i purkering kan 1010 avlspurker slaktes ut per år.

Kan få midlertidig konsesjon

Det finnes en rekke svinebønder som har tilpasset drifta si til smutthullet i regelverket. De svineprodusentene som kan dokumentere et høyere antall utrangerte purker i 2017 og 2018 enn det nye regelverket tillater, kan få midlertidig konsesjon i fem år. Etter det må disse også tilpasse seg det nye regelverket.

Neste artikkel

Til topps i Ingris