Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skal spare tre millioner kWh i året

Nortura Sarpsborg installerer industriell varmepumpe.

Nortura sitt anlegg i Sarpsborg. Foto: Anders Sandbu.
Nortura sitt anlegg i Sarpsborg. Foto: Anders Sandbu.

Nortura Sarpsborg har inngått avtale med Lysaker-selskapet Hybrid Energy om installasjon av en ny industriell varmepumpe som skal sikre en optimal ressursutnyttelse av spill-varme. Det skriver de på sine nettsider. Det nye utstyret skal på plass første halvdel av 2023 og vil være operative fra juni 2023.

- Nortura arbeider med flere tiltak for mer bærekraftige drift av industrianleggene sine, og har over tid foretatt flere grønne investeringer. Med stigende kostnader til strøm har det vært ekstra viktig å se på energibesparende tiltak og dette tiltaket tar oss i riktig retning. Varmegjenvinningen vil gi store besparelser i drift, sier fabrikksjef Svein Ingar Johansen ved Nortura Sarpsborg.

Gjenbruk sparer strøm

Nortura Sarpsborg produserer hovedsakelig kjøttpålegg og posteier, og disponerer store kjøle- og fryserom for å ivareta krav til kjøling. Disse avgir i dag store mengder spill-varme, som i dag slippes rett ut i det fri. Ved å fange opp varmen og bruke den andre steder i fabrikkdriften, kan man oppnå store miljømessige og økonomiske gevinster.

Annonse

- Her investerer Nortura i en miljøvennlig løsning, og vi gratulerer Nortura med god investering for fremtiden. Den nye varmepumpen vil bidra til å gi en besparelse på 3 millioner kWh per år, sier daglig Leder Yngve Solvang i Hybrid Energy.

Varmepumpen skal dekke varmbehovet for tappevann og bygningsoppvarming, og skal hente varme fra ammoniakk kjøle/fryseanlegg. Løsningen omfatter en installasjon av et nytt 800kW varmepumpe-anlegg med betydelig innsparingspotensial. Varmepumpen har en forventet innsparing på 7- 9 millioner kroner hvert år.

Enova har tildelt støtte til varmepumpe-prosjektet.

Nortura benytter i dag varmepumper til energigjenvinning ved anleggene i Tønsberg og på Rudshøgda også. Tønsberg og Rudshøgda fabrikker har tidligere investert i varmepumper fra Hybrid Energy, noe som har bidratt til store energibesparelser.

Neste artikkel

Effektiviserte opptil 23 prosent på Rudshøgda