Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skifteplan vil utvide funksjonaliteten

Skifteplan er utviklet i tett samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving (NLR). Programmet har en avansert gjødselplanleggingsdel, som tar hensyn til vekstens behov og justerer for jordanalyser.

SKIFTEPLAN MOBIL: Fra venstre mot høyre viser bildene skiftelista med informasjon, samt en kartknapp øverst som viser kartet direkte. Når man velger et skifte, kommer man til neste bilde , som viser aktivitetene. Det tredje bildet viser planlagt mineralgjødsel på valgt skifte. Det siste bildet viser skiftekart med valgt skifte, jordanalysepunkter og bakgrunnskart fra Kartverket.
SKIFTEPLAN MOBIL: Fra venstre mot høyre viser bildene skiftelista med informasjon, samt en kartknapp øverst som viser kartet direkte. Når man velger et skifte, kommer man til neste bilde , som viser aktivitetene. Det tredje bildet viser planlagt mineralgjødsel på valgt skifte. Det siste bildet viser skiftekart med valgt skifte, jordanalysepunkter og bakgrunnskart fra Kartverket.

Drøyt 3000 bønder i Norge har egen Skifteplan. Den fleste gjødselplaner som blir planlagt med Skiftplan er via NLR.

- Planteproduksjonen er hovedfokus for Skifteplan. Gjødselplanleggingen foregår i hvert enkelt jordanalysepunkt. Skifteplan har en detaljert og innholdsrik kartdel der det blant annet er mulig å lage konturkart for jordanalyseverdier, kalkbehov og næringsbehov. Skifteplan kan lage variable tildelingskart både for kalk og gjødsel til bruk sammen med presisjonsutstyr. Plantevernjournal og annen dokumentasjon blir resultatet hvis man bruker programmet gjennom vekstsesongen. Med tilleggsprogrammet Skifteplan mobil kan man registrere jobben i det øyeblikket en gjør den på jordet. Skifteplan mobil kan brukes til å stedfeste jordprøver. Skifteplan mobil virker også uten nettilgang og sender inn registreringer straks man får nettilgang, forteller Tor Ø. Stenvaag, daglig leder i Agromatic AS, som utvikler Skifteplan.

Brukerne av Skifteplan finnes innen de fleste produksjoner, men de største produksjonene er korn, gras, grønnsaker og potet.

- Samarbeider dere med andre systemer og leverandører?

- Vi utveksler data med GH Dokumentasjon, Klimasmart Landbruk via Landbrukets Dataflyt og maskiner som AGCO, Fendt, Valtra, MF, John Deere, Claas med flere. Vi samarbeider også med Yara om blant annet innsending av bladanalyser og Eurofins om elektronisk levering av jordanalyseresultater.

Annonse

- Hvilket samarbeid har dere med NLR?

- NLR er ansvarlig for det faglige opplegget i Skifteplan. Skifteplan er hovedprogrammet til NLR for å lage gjødselplaner.

- Har dere støtte for eksport av data til andre systemer, f.eks. for å lage gjødselplan?

- Ikke for å lage gjødselplan. Gjødselplan lages i Skifteplan. Skifteplan utveksler data med John Deere og Fendt sine GPS-systemer. Snart vil vi også gjøre det samme i forhold til Valtra, MF og Claas, forteller Stenvaag. Han opplyser at selskapet vil ha mye fokus på presisjonslandbruk fremover.

- Vi vil jobbe videre med å utvikle maskinmodulen og videreutvikle nåværende funksjonalitet.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Fjernstyrer nesten alt arbeidet i fjøset