Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Slakteri vs mobilslakt

Å slakte dyrene på gården gir ikke merkbart bedre dyrevelferd og kjøttkvalitet, enn å sende dem til et vanlig slakteri.

Hvis dyrene blir stresset før de slaktes får ikke kjøttet den samme mørheten som kjøttet normalt vil ha. Foto: Liv Jorunn D. Sagmo
Hvis dyrene blir stresset før de slaktes får ikke kjøttet den samme mørheten som kjøttet normalt vil ha. Foto: Liv Jorunn D. Sagmo

Både mobile slakterier og industrislakt har forutsetninger for å få gode resultater, er konklusjonen i et forskningsprosjekt gjort av Sveriges landbruksuniversitet (SLU).

Ingen signifikant forskjell

Forskerne har gjort en studie av slakt av storfe i et mobilt slakteri og i et stasjonært slakteri. De observerte slakt av 300 dyr i begge systemene, skriver ATL. Det mobile slakteriet slaktet dyr på 15 forskjellige gårder. På det stasjonære slakteriet kom dyrene fra 144 forskjellige produsenter.

Observasjonene startet ved driving til slakteboksen og ble fulgt opp med analyser av blodet, skrottene og kjøttkvaliteten. Det var ikke mulig å finne noen signifikant forskjell i dyrevelferd eller kjøttkvalitet. Men begge systemene fikk forslag på forbedringer, skriver ATL.

Annonse

Overnatting kan gi stress

Det var vanligere å bruke mer enn ett skudd for å bedøve dyrene før slakt på det mobile slakteriet. På det stasjonære slakteriet så man at dyrene som hadde overnattet på anlegget hadde større risiko for å bli rammet av stress og at kjøttet dermed ikke fikk den samme mørheten som det hadde hos dyr som oppholdt seg kortere tid på slakteriet.

Forskerne anbefaler stasjonære slakterier til å optimalisere transportene slik at antallet dyr som må overnatte minimeres. De anbefaler mobile slakterier å standardisere forholdene på gårdene der slaktingen skal skje, skriver ATL.

Studien omfattet ikke transporten til slakteriet og oppholdet på slakteriet før slakting.

Neste artikkel

- Dårlige øremerker er også et HMS-problem