Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Slik kan du best utnytte halm til fôr

Norsk Landbruksrådgiving gir gode råd for å håndtere årets krisesituasjon.

Som kornprodusent bør du ta utgangspunkt i at all halm skal berges i år, enten som rundball eller store firkantballer. Foto: Morten Berntsen.
Som kornprodusent bør du ta utgangspunkt i at all halm skal berges i år, enten som rundball eller store firkantballer. Foto: Morten Berntsen.

Driver du kornproduksjon, bør du i år ha som utgangspunkt at all halmen bør berges, gjerne i rundball eller store firkantbunter. Har du alvorlige problemugras, som hønsehirse eller floghavre, må du imidlertid tenke deg om, advarer fagkoordinator korn Einar Strand i NLR.

– Hønsehirse er verdens tredje verste ugras, og det sprer seg alt for fort i Norge for tida. Vi må alle gjøre det som står i vår makt for å hindre spredning. Å sende halm med innhold av hønsehirse eller floghavre til yrkesbrødre vil være en bjørnetjeneste, uansett krise eller ei, sier Strand som oppfordrer til god rengjøring av maskiner siden ugras også sprer seg med maskiner som flyttes fra teig til teig. Gode rutiner for grundig rengjøring er derfor avgjørende viktig.

Er du entreprenør, er rengjøringa et arbeid som du sjølsagt tar betalt for. Er du bonde, skal du med glede og takknemlighet betale for at entreprenøren rengjør maskinene sine, sier Strand.

Sjøl om NLR anbefaler så mange som mulig å kople ut halmsnitteren på treskeren i år, anbefaler de samtidig at du har sikret deg en bindende avtale om pressing før du gjør det. Skal halmen legges i streng, må du være sikker på at den plukkes opp igjen. Hvis halmstrengen bare blir liggende, gir det betydelige ulemper året etter.

Annonse

Helgrøde i ball eller og lutet i ammoniakk

NLR lister opp fire ulike alternativer som kan være aktuelle for å konservere halmen.

Alternativ 1 og 4 handler om ensilering av hele planten - Så lenge kornplanten er grønn, er det en mulighet å høste den til grønnfôr eller heilgrøde. Dette er særlig aktuelt om du ikke kan forvente nevneverdig kornavling, eller dersom du har stort innslag av grønt plantemateriale i en åker som ellers har heller stusselig økonomisk verdi. Da slår og høster du nærmest som om det var eng, og legger i silo eller i rundball. Om du har flere generasjoner av kornplanten, eller om der er mye ugras av «ufarlig» type, kan det være et alternativ å ensilere dette i plastpakkede rundballer.

Alternativ 2 og 3 handler om ammoniakkbehandling av tørr halm. All halm som skal brukes til fôr bør behandles for at dyra skal kunne nyttegjøre seg næringa i halmen. Det mest vanlige i våre dager er ammoniakkbehandling. Slike baller bør lagres minst fire uker før bruk. Mest vanlig er å behandle ferdigpakkede rundballer eller stakker med halm direkte på jordet med hjelp av en traktor eller lastebil med ammoniakktank. Dyppluting av halm er en gammel metode som igjen er aktuell, særlig hvis de som driver ammoniakkbehandling ikke rekker over alt.

Du kan lese mer om de ulike metodene hos Norsk Landbruksrådgiving

Neste artikkel

Maskinparken berger slåtten – og økonomien