Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Slik unngår du farlig gjødselgass

HMS-rådgiver forteller om fallgruvene og de viktige tiltakene som kan redusere risikoen for å puste inn farlige gjødselgasser.

God HMS er svært viktig i forbindelse med røring i gjødsla.  Foto: Reidar Heieren
God HMS er svært viktig i forbindelse med røring i gjødsla. Foto: Reidar Heieren

Seinest i september i år omkom en mann på Vestlandet i forbindelse med utkjøring av møkk. Selv om problemstillingen er godt kjent, kan man med jevne mellomrom høre om alvorlige ulykker knytta til innånding av gjødselgass.

Luktfri og livstruende

Det finnes en rekke gasser som dannes under oksygenfrie forhold i husdyrmøkka. Av dem er det hydrogensulfid som er regnet som den farligste.

– På arbeidsplasser er takhøyden for hydrogensulfidkonsentrasjonen i lufta på 10 ppm (parts per million), før man må ut. Da lukter gassen råttent og kan gi irritasjoner. Ved konsentrasjoner på 100 ppm og oppover er gassen luktfri, og utgjør en større helserisiko. Den kan føre til kjemisk lungebetennelse og ved lengre eksponering kan det forårsake lungeødem og død, forteller HMS-rådgiver ved Norsk Landbruksrådgivning, Kolbjørn Taklo.

Farligst ved røring

Det er størst risiko for å puste inn den giftige gassen når man skal røre i husdyrmøkka. Da frigis gassene som har dannet seg over tid.

Taklo forteller at et alternativ til å kun røre i møkka før spredning på høsten, er å ha kanalomrøring. Da vil det hele tiden være bevegelse i møkka, og man vil få mye mindre utskillelse av farlige gasser.

Selv om man ikke regner stor risiko knytta til gjødsel som ligger i ro, eller utendørs gjødselskummer, kan Taklo fortelle at ulykker likevel oppstår.

– Tørr møkk i gjødselkjellere kan dampe karbondioksid som fortrenger oksygen. Da kan man besvime av oksygenmangel. Det finnes også folk som har besvimt av gjødselsgasser fra utendørs kummer, sier han og oppfordrer folk til å unngå å stå på kanten av kummen ved røring.

Annonse

Små doser også skadelig

Selv hydrogensulfidverdier som ikke er akutt skadelige, kan gi uheldige virkninger, som nerveskader, hvis du eksponeres over tid. Taklo har også snakket med bønder som forteller at de har opplevd å få hodepine. Det er derfor viktig å forsøke å redusere gassfrigjøringa så mye som mulig, og å oppholde seg minst mulig der hvor man kan eksponeres for gass.

Ta deg god tid

Det finnes en rekke tiltak man kan gjøre for å redusere risikoen for å få i seg farlig gass. Taklo forteller at det er er lurt å ta seg god tid når man skal røre i møkka. Han anbefaler å ta gode pauser mellom røreetappene, for å frigjøre minst mulig gass på en gang.

– Hvis man vil røre hele kjelleren på en time, så er risikoen veldig stor. Begynn å røre tidlig, så slipper man å få hastverk, oppfordrer Taklo.

Han poengterer også at det er viktig å røre på dager med mye vind, og når vinden blåser vekk fra fjøset. Slik sørger man for at gassen sprer seg og blåser i motsatt retning av folk og dyr. Det er også lurt å lufte så mye som mulig, og helst ta dyrene ut av fjøset.

Måleutstyr

Har du måleustyr for oksygen- og hydrogensulfidnivåer kan du få en pekepinn på om det er trygt å befinne seg der du gjør.

– Vi opplever at flere går til anskaffelse av slikt utstyr, og det anbefaler vi alle å ha. Samtidig er det viktig å huske at slike apparater må kalibreres jevnlig for å måle nøyaktig. Gjør man ikke det kan det gi en falsk trygghet, sier Taklo.

Tenk HMS

Taklo oppfordrer alle til å på forhånd tenke grundig gjennom hvordan man skal reagere hvis man mistenker høye gassverdier. Slik unngår man å selv bli utsatt for fare om man oppdager folk eller dyr som har svimt av. Han forteller at man i slike tilfeller bør sikre ulykkesstedet, stoppe røring og sette i gang lufting, som første redningsarbeid.

Neste artikkel

Seks dødsfall i jordbruket