Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Snart kan du sjekke likviditeten i ny app

Mimiro-app skal gi melkebønder bedre grunnlag for å vurdere når det er gunstig å investere.

Harald Volden sine folk i Mimiro har kommet langt i å lage en likviditetsmodell for en ny app. Foto: Dag Idar Jøsang

I januar ble det lansert app-er som gir melkeprodusentene fôrkontroll og slakteoppgjøret rett på mobilen.

Men det er de første smakebitene på nye digitale verktøy som Mimiro holder på å utvikle. Mimiro er teknologiselskapet som Tine og Felleskjøpene gikk sammen om i fjor.

Mimiro har testet ulike konsepter og de viser at bønder ønsker et verktøy som beregner likviditeten, slik at bonden vet at det er penger til investeringer på kontoen når regningene kommer. Sammen med en samarbeidspartner har Mimiro startet utforming og utvikling av en applikasjon, og målet er å slippe den i løpet av 2019.

Annonse

– App-en skal gjøre det enklere å ta stilling til når man bør gjøre investeringer. I dag har vi ikke gode og funksjonelle verktøy for budsjett og likviditetsstyring. Den nye løsningen regner ut likviditeten basert på produksjonen i dag, forteller Harald Volden, som er daglig leder i Mimiro.

Likviditetsanalysen skal gi bonden et bedre grunnlag for å velge når det er mest gunstig å investere. Foto: Dag Idar Jøsang

Det den nye app-en skal gjøre er å integrere data fra produksjonen med økonomi. Den henter for eksempel inn melkeoppgjør, slakteoppgjør og hva du har kjøpt av innsatsmidler. I tillegg regner den ut vektutviklingen på dyr som skal til slakt, og finner ut hvor stort det forventede slakteoppgjøret er, og når det er på konto. Den tar også hensyn til melkeprognoser og når tilskuddene kommer.

– Da kan du se inntektsstrømmen og likviditeten din om 3, 6 eller 9 måneder om du vil, og på den måten vurdere når det er gunstig å gjøre investeringer. Vi har kommet ganske langt i å utvikle likviditetsmodellen og planen er å lansere app-en i løpet av 2019, forteller Harald Volden.

Neste artikkel

Osteprodusenter får drahjelp fra Tine