Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Snur i synet på metanhemmere

Stort potensiale for å redusere klimagassutslippene fra norske drøvtyggere, mener professor.

Harald Volden ved Tine og NMBU har endret syn på potensialet metangasshemmere har på å redusere klimagassutslippene til drøvtyggere.
Harald Volden ved Tine og NMBU har endret syn på potensialet metangasshemmere har på å redusere klimagassutslippene til drøvtyggere.

For ti år siden hadde professor Harald Volden i Tine og NMBU liten tro på at det skulle være mulig å utvikle produkter som hemmer utviklingen av metangass i vomma på kua, men nå har han snudd i synet, skriver han på facebook i et innlegg som er delt 24 ganger.

“De siste fem årene har det imidlertid vært gjort banebrytende forskning på området. Det som karakteriserer de de nye tilsetningsstoffene er at de er helt spesifikke i forhold til de biokjemiske prosessene for produksjon av metan hos de metanogene mikroorganismene”, skriver Volden.

Metangasshemmere som fôrtilsetning har fått en del mediedekning i de siste årene som en måte å redusere produksjonen av metangass i vomma på kua og på det viset gjøre kua mer klimavennlig.

For selv om storfesektoren samlet sett har redusert utslippene med ni prosent siste 20 år, er det fortsatt mye som gjenstår om målene landbruket har satt for 2030 skal nås uten å redusere produksjonen av melk og storfekjøtt.

Grunnen til at Volden var skeptisk til at det skulle være mulig å redusere produksjonen av metangass i vomma var at de fleste produktene som hadde vært testet fram til for rundt fem år siden bare fungerte en kort periode.

Annonse

“Utfordringen har vært at vomma har en enorm evne til å tilpasse seg, og stoffer som har virket lovende hadde en tendens til å miste effekten over tid”, skriver Volden.

Det er tre stoffer Volden nå trekker fram som spesielt lovende; 3-NOP, som er et syntetisk fremstilt stoff, og bromoform som finnes bestemte arter av rødalger.

Begge disse stoffene er enzymblokkere. Det tredje heter SilvAir og har kalsiumnitrat som virkestoff.

“Vitenskapelig er alle tre produktene godt dokumentert gjennom titalls vitenskapelige artikler i høyt rangerte vitenskapelige tidsskrifter. Avhengig av produkt og dosering har reduksjonen i metan vært i området 10 til 90 prosent”, skriver Volden.

Det mangler i dag godkjenning fra Mattilsynet på å bruke noen av disse stoffene i Norge, men testgodkjenning og ferdig godkjenning er på plass for flere kommersielt tilgjengelig produkter med disse virkestoffene i flere land, forklarer Volden.

NMBU-professoren mener vi forsiktig kan anta at disse produktene kan gi reduksjon i metangassproduksjon på rundt 30 prosent fra norske drøvtyggere og at det vil ha stor betydning for målet om reduserte utslipp fra landbruket.

“Beregninger viser at dette alene vil gi en reduksjon på 0,62 millioner tonn CO2-ekvivalenter, eller 14 prosent av jordbrukets samlede utslipp” forklarer Volden på Facebook.

Neste artikkel

– Ta ikke sjansen på å la være å søke