Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Statskog kan doble uttaket

Statskog kan doble uttaket av tømmer i perioden fram mot 2050. På det meste kan det gi avvirkning på over en halv million kubikkmeter per år.

Tømmerlunne på skogsdrift i Bangdalen
Tømmerlunne på skogsdrift i Bangdalen

Statskog avvirket 228 000 kubikkmeter tømmer i 2021. Sagtømmeret gikk til norske, lokale sagbruk. Massevirket har gått til både norsk og svensk industri. Om lag halvparten av massevirket gikk til Sverige i 2021.

STATSKOGs største kunder er Moelven, Stora Enso, Bergene Holm og Arbor Hattfjelldal.

Dagens avvirkningsnivå henger sammen med planteaktiviteten etter andre verdenskrig. I inneværende periode er tilveksten i skogen hos Statskog langt høyere enn uttaket.

- Råstoff fra skogen har et stort potensial og bør være sentral i klimaløsningen og i norsk verdiskaping, sier administrerende direktør i Statskog, Gunnar Lien.

BEREGNINGENE viser rom for en drøy dobling av avvirkningen hos Statskog i perioden fram mot 2050. På det meste kan volumet passere en halv million kubikkmeter per år.

Annonse

- Økende priser kan gjøre større deler av skogen økonomisk drivverdig og øke mulighetene ytterligere, sier skogsjef i Statskog, Monica Grindberg.

Gjennom kontinuerlig planting sikres både klimaeffekt og framtidige generasjoners verdiskaping fra skogen. Til tross for en krevende situasjon rundt arbeidskraft under koronapandemien, nådde Statskog planen om 1,5 millioner nye skogplanter i jorda i 2021.

MED 4,3 MILLIONER dekar produktivt skogareal er Statskog er Norges største skogeier. Dette utgjør seks prosent av all produktiv skog i Norge.

Ved årsskiftet var over halvparten av denne skogen underlagt vern og miljøhensyn eller står i bero av andre driftshensyn.

DE SISTE ÅRENE har Statskog hatt driftstekniske utfordringer med mildere vintre, mye regn og lite tele i bakken, som igjen har ført til kortere driftssesong i områder med bæresvak mark.

Statskog medvirker ifølge pressemeldingen til nasjonal og internasjonal forskning og teknologiutvikling som kan redusere konsekvensene av klimaendringer for skogsdrift. Dette gjelder blant annet tilpasning av plantetyper og utvikling av teknologi som analyserer bæreevnen i skogbunnen.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Tidenes høyeste avvirkning i skogen