Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Store fordeler med å separere gjødsel

Flere bønder har skaffet seg egne anlegg til å separere den faste massen fra bløtgjødsla. Dermed blir gjødsla mer effektiv å spre. Samtidig blir kapasiteten i gjødselkummen større.

Melkeprodusent Sigurd Johnsen installerte i fjor høst et gjødselsepareringsanlegg på gården. Dette skal separere drøyt 4000 kubikkmeter blautgjødsel i året.
Melkeprodusent Sigurd Johnsen installerte i fjor høst et gjødselsepareringsanlegg på gården. Dette skal separere drøyt 4000 kubikkmeter blautgjødsel i året.

Melkeprodusent Sigurd Johnsen i Kvæfjord installerte i fjor høst et gjødselsepareringsanlegg på gården. Dette skal separere drøyt 4000 kubikkmeter bløtgjødsel i året.

Johnsen forteller at anlegget separerer ut mellom 20 og 25 prosent tørrstoff fra bløtgjødsla. Han opplyser at han kjører anlegget to ganger i uka, og at han da bruker maks 30 minutters arbeid på dette. Den tørre massen går ut i en tilhenger, mens den våte væsken går rett i gjødselkummen

- Når den faste massen skilles fra bløtgjødsla sitter en igjen med en svært viskøs gjødsel som trenger ned i bakken uten at det blir liggende et slamlag på enga som kan være med på å hemme veksten. I verste fall kan slammet også føre til kvelning av plantene, sier Johnsen.

Miljøgevinster

–  Når den faste massen tas vekk fra blautgjødsla, kommer næringa i væska som er tilbake, rett ned i rotsonen i jorda, sier lanbrukssjef Rolf Ingar Eggum i Kvæfjord kommune. Her foran henger med tørrstoff fra bløtgjødsel, etter separering.
– Når den faste massen tas vekk fra blautgjødsla, kommer næringa i væska som er tilbake, rett ned i rotsonen i jorda, sier lanbrukssjef Rolf Ingar Eggum i Kvæfjord kommune. Her foran henger med tørrstoff fra bløtgjødsel, etter separering.

- Den største effekten av disse anleggene er selve bruken av bløtgjødsla. Vi får betydelig bedre utnyttelse av næringsstoffene som er i gjødsla. Når den faste massen tas vekk kommer næringen i væsken som er tilbake, rett ned i rotsonen i jorda. Bøndene slipper dermed å få et slamlag på toppen av enga. Med mye kaldvær og tørke kan dette slamlaget bidra til at viktige næringsstoffer fordamper før den kommer ned i jorda. Når bløtgjødsla er separert vil det gå mye kortere tid fra du sprer den flytende gjødsla til næringsstoffene og nitrogenet når plantene. Det blir også mye lettere å ta omrøring i kummen, sier Eggum.

Den faste massen kan lovlig lagres utendørs under åpen himmel på dertil egnet plass. Dermed vil kapasiteten på bondens gjødselkum eller -kjeller, økes tilsvarende det antallet kubikkmeter fast masse han skiller ut og lagrer ute.

Landbrukssjef Eggum påpeker at separering av gjødsla også gir flere miljøgevinster.

Annonse

- Du får mindre utslipp av nitrogen til luft og det blir mindre lukt. Med denne metoden kan du i prinsippet kjøre ut gjødsla 16.mai uten at du får naboene på nakken, sier Eggum. Han opplyser også at å gjødsle med separert bløtgjødsel forbedrer den hygieniske kvaliteten på grovforet, fordi det er mindre sjanser for soppsporer i melka.

Miljøjord

De fleste bønder som har separasjonsanlegg bruker den faste massen som jordforbedring der de har skrinn jord.

Sigurd Johnsen ønsker å bearbeide den faste massen og selge den som “miljøjord” til private.

Sammen med flere nabobønder og med støtte fra Kvæfjord kommune har Johnsen opprettet selskapet Kvæfjord Miljøjord, som skal videreforedle den faste massen til et næringsrikt vekstmedium uten tilsatt torv, som de vil selge til hagesentre, gartnere og anleggsentreprenører. Planen deres er å bygge en fabrikk med en stor reaktor der den faste massen blandes med hageavfall/flis, fiskeavfall, fiskegjødsel fra oppdrettsanlegg, kloakkslam og matavfall. Det ferdige produktet vil være næringsrik jord, som de har kalt miljøjord.

Kvæfjord Miljøjord vil også kjøpe inn et mobilt gjødselseparingsanlegg som de vil tilby å kjøre hos mindre bønder.

Fra 250.000

Birger Bull har agenturet i Norge til MIROs gjødselutstyr. De kan levere alt fra skraperoboter til anlegg for biogass, omrøring, utkjøring, separering og pumping.

Gjødselseparator
Gjødselseparator

Hvor stor prosent fast masse det er i bløtgjødsla kommer an på hvilket dyreslag og hvilken produksjon gjødsla kommer fra. Lavest tørrstoffprosent er det i møkka til gris. Den er litt høyere for melkeku og enda høyere for ammeku.

- I all hovedsak blir nitrogenet igjen i den våte væsken. Den tørre massen kan komposteres og brukes som jordforbedring eller blandes inn på skrinne jordstykker. Det er også mulig å kjøre den faste massen gjennom en separator som omgjør massen til strø. Denne metoden kalles Green Bedding, forteller Bull. Han opplyser at en anlegg som kan separere den faste massen fra bløtgjødsla vil koste mellom 250.000 og 550.000 kroner. Har du allerede en elpumpe som pumper over til kum, kan denne brukes til å forsyne separatoren med bløtgjødsel. Da vil du kunne spare 100.000 kroner på anlegget.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Helgjødsel best til beite