Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Større enheter, flere arbeidstimer

Særlig melkebruk og gårdsbruk med grøntproduksjon blir større, og arbeidstimene flere, ifølge Landbrukstellinga til SSB.

FLERE PER GÅRD: Antall melkekyr per melkebruk har gått opp med over åtte årskyr i snitt de siste ti åra. Foto: Kristin Bergo
FLERE PER GÅRD: Antall melkekyr per melkebruk har gått opp med over åtte årskyr i snitt de siste ti åra. Foto: Kristin Bergo

I mars kom Statistisk sentralbyrå (SSB) ut med de første resultatene for Landbrukstellinga 2020. Det er en undersøkelse som utføres i sin helhet hvert tiende år, mens det i perioden imellom er årlige utvalgsundersøkelser. De resultatene som nå ligger ute fra fjorårets fullstendige landbrukstelling, er enn så lenge foreløpige tall, og de ferdige resultatene vil først komme til høsten.

– Det vi har sett på så langt, er utviklinga i arbeidsinnsatsen i landbruket, og det mest overraskende vi fant, er at arbeidsinnsatsen går mindre ned enn man kunne forvente, med tanke på reduksjonen i antall jordbruksbedrifter, forteller Geir Inge Gundersen, som er prosjektleder for Landbrukstellinga i SSB til Norsk Landbruk.

MENS ANTALL JORDBRUKSBEDRIFTER ble redusert med 34 prosent mellom 1999 og 2010, var det en reduksjon på 17 prosent fra 2010 til 2020. Samtidig har reduksjonen i arbeidsinnsats i jordbruket gått fra 37 prosent fra 1999 til 2010, til 12 prosent reduksjon de siste ti åra.

– Vi tror utviklinga har sammenheng med at gårdsenhetene blir større, og at antall arbeidstimer per bruk går opp. Målt i årsverk, har arbeidsinnsatsen økt fra 1,2 til 1,3 årsverk siden 2010, forklarer Gundersen.

Annonse

DET ER SÆRLIG GÅRDSBRUK som primært driver med melkeproduksjon eller grøntproduksjon, hvor det legges ned flere arbeidstimer, blant annet fordi enhetene har blitt større. Gjennomsnittlig antall melkekyr per gård har økt med 8,5 årskyr de siste ti åra, mens antall jordbruksbedrifter som produserer melk og kjøtt kombinert, har blitt mer enn halvert.

– En annen litt overraskende trend er at arbeidsinnsatsen fordelt på menn og kvinner i landbruket, holder seg ganske så stabil. Vi skulle kanskje trodd at det ville jevne seg mer ut, men det viser seg at det ikke stemmer, avslutter Gundersen.

Neste artikkel

Rekordstore grasavlinger i 2019