Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ta riktig pris for halmen

20 øre kiloen er anbefalingen fra NLR Innlandet

Mange kornåkre er tynnere enn normalt, så man må bergene å kjøre mye for å få presset en rundball. Foto: Åsmund Langeland
Mange kornåkre er tynnere enn normalt, så man må bergene å kjøre mye for å få presset en rundball. Foto: Åsmund Langeland

20 øre per kilo halm, der den ligger på åkeren. Det er anbefalingen fra fagleder korn i NLR Innlandet, Harald Solberg.

Solberg forklarer regnestykket slik:

– Halmen inneholder plantenæringsstoff som må erstattes dersom den fjernes. Basert på dette har vi regnet oss fram til en halmpris på 14 til 19 øre per kilo. Tallet varierer litt avhengig av hvilke normverdier vi bruker, sier han.

Harald Solberg oppforder derfor til en halmpris på rundt 20 øre per kilo, en pris som harmonerer godt med anbefalingene fra NLR Øst og NLR Viken.

For halmkjøperen vil det påløpe kostnader med pressing, pakking, gassing og frakt i tillegg.

– Uten frakt vil prisen på ammoniakkbehandla halm ligge på cirka kroner 1,00 til 1,10 per kilo, ferdig gasset. Den samla prisen vil selvfølgelig påvirkes av transportavstand, sier Solberg.

Usikre halmmengder

Mange kornåkre er tynnere enn normalt, så man må bergene å kjøre mye for å få presset en rundball.

Annonse

– Med mindre halm enn i et normalår, får vi opplyst fra entreprenørene at det vil være god kapasitet på pressing, pakking og gassing, opplyser Solberg.

Jogeir M. Agjeld, prosjektleder maskinteknikk i Norsk Landbruksrådgiving, har også vært i kontakt med flere entreprenører som driver med ammoniakkbehandling.

– Dette er et arbeid som er litt fleksibelt med tanke på når det gjøres. Derfor mener entreprenørene at de har tilstrekkelig kapasitet, og slik det ser ut nå er heller ikke tilgangen på ammoniakk noe problem. Det som er viktig, er at kundene melder seg så tidlig som mulig, og har en god dialog med entreprenørene. Da kommer nok dette til å gå bra. Enkelte av entreprenørene er forberedt på å kjøre døgnet rundt om det behøves, så her er stor velvilje til å bidra til å løse den kritiske situasjonen, forteller Agjeld.

I samsvar med markedspris

En av de store oppkjøperne av halm er Vestfôr ved Alf Steinhovden fra Eikefjord i Sogn og Fjordane. Han formidler årlig store mengder halm og grovfôr fra både inn- og utland.

– I normale år er det mange som kjøper halmen for mellom null og 10 øre pr. kg for pressing, men også høyere priser er vanlig. Noen gir bort halmen gratis fordi de mener at kostnaden med videre handtering er større enn verdien. Andre mener at 20 øre er for lite ut fra verdien halmen bidrar med som gjødsel og strukturforbedring på deres jorder. Slik forholdene er i år, vil jeg mene at 20 øre pr. kg er en høvelig markedspris, og anstendig betaling for begge parter. Naturlig nok med det forbeholdet at det for enkelte fremdeles vil være riktig med en høyere eller lavere pris. Ut til kunde forventer han at halmen i år kan ligge 10 til 20 øre pr. kg over nivået fra i fjor, dels fordi det vil være mer arbeid å berge halmen fordi det må kjøres flere meter pr. kg på grunn av lave avlinger, sier han.

Steinhovden forklarer at det som begrenser prissettinga, er at importert vare konkurrerer med prisen på norskprodusert. Prisene på strøhalm, behandla halm og høysilasje må stå i forhold til hverandre. Det er enda for tidlig å si noe om prisene på importen. Erfaringstall tilsier at det ikke er rom for de helt store prisøkningene.

– Sjøl om importen er mer usikker i år enn til vanlig, vil jeg advare mot å spekulere i å ta for høy pris på norsk halm. Om vi får en omfattende nedslakting av produksjonsdyr som følge av tørken, vil hele det norske landbruket komme ut av balanse for mange år framover, noe som vil påvirke alle, advarer fôrformidler Steinhovden.

Neste artikkel

Kornproduksjon i et våtere klima