Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Teknologidag med roboter og droner

ØSTRE TOTEN: NIBIO inviterte i går aktørene i landbruket til teknologidag på deres forskningsstasjon på Apelsvoll. Her ble blant annet det siste innen presisjonslandbruk, landbruksroboter og droner presentert.

AUTOMATISERING: De tradisjonelle traktorene vil i fremtiden overlate flere og flere oppgaver i jordbruket til roboter. I bakgrunnen demonstrerer den danske roboten ROBOTTI hvordan den jobber på et jorde.
AUTOMATISERING: De tradisjonelle traktorene vil i fremtiden overlate flere og flere oppgaver i jordbruket til roboter. I bakgrunnen demonstrerer den danske roboten ROBOTTI hvordan den jobber på et jorde.

- Det er nå 20 år siden vi begynte å snakke om presisjonslandbruk. For 12 år siden hadde Dagsrevyen en reportasje om at noen hadde brukt en drone i landbruket. Og for fem år siden etablerte vi Senter for presisjonslandbruk, sa divisjonsdirektør i NIBIO, Audun Korsæth, da han åpnet Teknologidagen. Han håpet arrangementet kunne bli en årlig begivenhet.

UTVIKLINGEN av de teknologiske løsningene i landbruket har gått fort, minnet leder i Bondelaget, Bjørn Gimming, forsamlingen på.

KORONA: Enmeters regelen ble tatt på største alvor da NIBIO arrangerte Teknikkdagen på Apelsvoll.
KORONA: Enmeters regelen ble tatt på største alvor da NIBIO arrangerte Teknikkdagen på Apelsvoll.

- Det var en revolusjon hjemme da spader av stål kom på slutten av 1800-tallet. Dette effektiviserte grøftingen voldsomt. Uten bulldoseren hadde det heller ikke vært mulig å drive effektiv kornproduksjon i Østfold, sa Gimming og trakk linjene frem til i dag med melkeroboten.

- Teknologi er viktig for å få til rekruttering til landbruket. Vi må sørge for at teknologien blir tilgjengelig i alle deler av landet og for hele jordbruket, også for dem som driver små gårdsbruk på bratte arealer, sa Gimming.

DEKNINGSBILEN: Med denne bilen har rådgivere fra NLR kartlagt dekningsforholdene rundt om i landet.
DEKNINGSBILEN: Med denne bilen har rådgivere fra NLR kartlagt dekningsforholdene rundt om i landet.

NIBIO er involvert i en rekke teknologiprosjekter innen landbruket. Kjersti Balke Hveem, leder av Senter for presisjonslandbruk, ga deltakerne en smakebit på de viktigste teknologiprosjektene.

Også Norsk Landbruksrådgiving satser tungt på presisjonslandbruk. NLR-rådgiver Jogeir Agjeld fortalte at NLR nå har 15 rådgivere som jobber med dette fagområdet. Han mente mangel på kunnskap blant gårdbrukerne var den største utfordringen for å få flere bønder til å kjøpe og bruke utstyr til presisjonslandbruk. NLR tilbyr nå medlemmene oppstartsrådgivning om bruk av presisjonsutstyr.

LUFTIG: Her demonstrerer Biodrone hvordan de bruker en drone til å sprøyte et areale.
LUFTIG: Her demonstrerer Biodrone hvordan de bruker en drone til å sprøyte et areale.

LEVERANDØRER av utstyr og teknologiske løsninger til landbruket presenterte en rekke nyheter på Teknologidagen. Mest oppmerksomhet fikk tre leverandører av landbruksroboter og en leverandør av dronetjenester.

Igor Tihonov i svenske Solvi fortalte om hvordan selskapet deres bruker droner til å vurdere tilstanden i åkeren, enga eller plantefeltet.

- Droner gir en mye mer nøyaktig beskrivelse av tilstanden enn det man kan oppnå med satellitter, sa Tihonov.

PRESISJON: På platen foran sprøyteroboten Kilter AX-1 er det plassert både ugras og nytteplanter. Når roboten har kjørt over plata er det kun ugraset som har fått en liten dusj med væske.
PRESISJON: På platen foran sprøyteroboten Kilter AX-1 er det plassert både ugras og nytteplanter. Når roboten har kjørt over plata er det kun ugraset som har fått en liten dusj med væske.
Annonse

SPRØYTEROBOTEN Kilter AX-1 demonstrerte på deres stand hvor presist roboten kan tildele mikrodoser med plantevernmiddel på diverse ugrasplanter, mens den lar nytteplantene få være i fred. Roboten er utviklet av det norske selskapet Kilter AS i samarbeid med NIBIO.

- Nå jobber vi med å videreutvikle roboten slik at den selv finner ut når den er tom for drivstoff, har punktert et dekk eller sprøyter plantevernmidler der det ikke skal sprøytes, sa Vegard Line i Kilter.

PRODUKSJON: Birgitte Mikkelsen og Simon Lund fra Agro Intelligence Aps foran roboten Robotti.
PRODUKSJON: Birgitte Mikkelsen og Simon Lund fra Agro Intelligence Aps foran roboten Robotti.

DANSKE Agro Intelligence Aps presenterte roboten Robotti, som de allerede har levert 23 eksemplarer av til gårdbrukere i åtte land. Roboten drives av to dieselmotorer og har en egenvekt på tre tonn. Selve roboten er 4,5 meter bred og har en arbeidsbredde på 3,5 meter. Redskapen plasseres mellom hjulene.

- Denne roboten kan gå i opptil timer før det må fylles diesel, fortalte Birgitte Mikkelsen på deres stad. Prisen for roboten er 1,6 millioner norske kroner.

UTFORDRER: Jostein Sandvik (i midten) i Autoagri AS viser hvordan deres robot tar seg frem i terrenget,
UTFORDRER: Jostein Sandvik (i midten) i Autoagri AS viser hvordan deres robot tar seg frem i terrenget,

KONKURRANSEN om å levere landbruksroboter vil åpenbart bli stor i fremtiden. Fra Steinkjer kom Autoagri AS med roboten med samme navn. Det lille firmaet med fire årsverk har utviklet en robot på 2400 kilo som kan løfte redskap på opptil 2000 kilo. Redskapene festes til et vanlig trepunktsfeste.

- Denne roboten blir kommersielt tilgjengelig i 2023, sier Jostein Sandvik, daglig leder i Autoagri AS. Han frykter ikke konkurransen fra store utenlandske aktører.

- Det er rom for mange leverandører, for markedet for landbruksroboter vil bli veldig stort i fremtiden, sier Sandvik.

UTVIKLING: NIBIOs avdeling på Apelsvoll har vært involvert i en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter med droner og roboter. Dronene som henger i taket har allerede blitt pensjonister, fordi dronene til venstre på bildet, er mer effektive.
UTVIKLING: NIBIOs avdeling på Apelsvoll har vært involvert i en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter med droner og roboter. Dronene som henger i taket har allerede blitt pensjonister, fordi dronene til venstre på bildet, er mer effektive.
Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Nyttig, men tidkrevende