Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Thorvald tar norsk teknologi ut i verden

Norske Saga Robotics, som har utviklet landbruksroboten Thorvald, har hentet inn 100 millioner kroner fra norske og internasjonale investorer for å støtte ambisiøse vekstplaner.

Pål Johan From, daglig leder i Saga Robotics, foran landbruksroboten Thorvald. Foto: Dag Idar Jøsang
Pål Johan From, daglig leder i Saga Robotics, foran landbruksroboten Thorvald. Foto: Dag Idar Jøsang

Tradisjonell landbruksindustri gjennomgår et teknologisk skifte. Etterspørselen etter automasjon i verdens største bransje øker.

Landbrukssektoren sysselsetter omtrent 1,1 milliarder mennesker over hele verden, men har fortsatt utfordringer med mangel på arbeidskraft. Koronapandemien har gjort forholdene verre og behovet for robotiserte løsninger enda større. Samtidig er behovene for miljøvennlige tiltak og løsninger kritiske.

Gir betydelige gevinster

Roboten Thorvald utfører i dag lysbehandling av jordbær og vinranker for å fjerne meldugg. Utvikling av en ettertraktet jordbærplukker står for tur. Etterspørselen etter tjenestene er langt større enn selskapet kan levere. Teknologien Thorvald innehar gir store og tydelige gevinster for bøndene og er så kostnadseffektiv at den har potensial til å endre bransjen i like stor grad som traktoren gjorde i sin tid. Saga Robotics opplever at bøndene er åpne for ny teknologi og også gode til å ta den i bruk.

Annonse

- Landbruket har hatt en enorm utvikling de siste tiårene, noe som har lagt grunnlaget for mye av den befolkningsveksten og ikke minst veksten i velstand vi har sett de siste 50 årene. Når vi nå igjen må doble matproduksjonen frem til 2050 ser vi at robotisering og digitalisering vil være sentrale elementer i den landbruksrevolusjonen som må til for å nå disse målene. Vårt mål er at Thorvald skal spille en sentral rolle i transisjonen til et mer bærekraftig og effektivt landbruk, og vi ser enorme markedsmuligheter til vekst internasjonalt innen alle de segmentene vi opererer innenfor, sier Pål Johan From, CEO i Saga Robotics.

Store investorer

Moderne jordbruk er i endring og store norske og internasjonale investorer ser muligheter i Norge. Norske Nysnø Klimainvesteringer investerer med London-baserte og velrennomerte ADM Capital Europe LLP og Rabo Food & Agri Innovation Fund som er investeringsarmen til den verdensledende nederlandske landbruksbanken Rabobank. Nysnø investerer 35 millioner kroner og ADM Capital og Rabo Food & Agri Innovation Fund går inn med den resterende kapitalmengden sammen med en gruppe norske investorer med blant annet Propagator Venture.

- Utfordringen er å utvikle nye, bærekraftige løsninger som produserer mat til flere i et endret klima. Robotteknologien fra Saga viser en lovende fremtid hvor kunstig intelligente og presise maskiner bruker mindre ressurser og produserer mer. Nysnø ser frem til videre skalering av norskutviklet teknologi med solid sektorkompetanse fra internasjonale og velrenommerte medinvestorer, sier Siri Kalvig, administrerende direktør i Nysnø.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Kunstig intelligens i grønnsakåkeren