Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tidenes høyeste avvirkning i skogen

De østlige delene av landet stod for 76 prosent av hogsten.

REKORD: Rekordavvirkning i forfjor og rekordavvirkning i fjor. 5,8 milliarder kroner var bruttoverdien på tømmeret som ble avvirket i norske skoger i 2022. Foto: Dag Idar Jøsang
REKORD: Rekordavvirkning i forfjor og rekordavvirkning i fjor. 5,8 milliarder kroner var bruttoverdien på tømmeret som ble avvirket i norske skoger i 2022. Foto: Dag Idar Jøsang

Skogeierne solgte 11,63 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i fjor, skriver Landbruksdirektoratet. Det var 64 000 kubikkmeter mer enn i 2021, som også var et rekordår.

Tallene viser at fylkene Innlandet, Oslo, Viken og Vestfold og Telemark stod for vel tre firedeler av hogsten, mens kystfylkene stod for de resterende 24 prosentene. Denne fordelingen har vært nokså stabil de siste årene.

Målt i penger var bruttoverdien på tømmeret verd over 5,8 milliarder kroner, som var en økning på 0,8 milliarder, eller 15,8 prosent, sammenlignet med 2021.

Den gjennomsnittlige virkeprisen økte med 51 kroner per kubikkmeter på ti måneder, fra 481 kroner i januar til 532 i oktober. Dette er et rekordhøyt prisnivå. Sagtømmerprisene var stabilt høye gjennom året, men falt noe i november og desember. Dette ses i sammenheng med konjunkturene i byggebransjen.

Annonse

At massevirkeprisene fikk en markert økning i siste halvår av 2022 forklares med at det var stor etterspørsel kombinert med en begrenset produksjonskapasitet i foredlingsindustrien. Ifølge Landbruksdirektoratet er det usikkerhet knyttet til utviklingen i 2023.

Når det gjelder avvirkning til brensel har direktoratet kun tall for en liten andel av virke som går til vedproduksjon. For sortimentene ved til brensel økte gjennomsnittlig pris per kubikkmeter fra 330 kroner i 2021 til 400 kroner i 2022. På grunnlag av utvalgsundersøkelser om vedforbruk i husholdninger og hytter har Statistisk Sentralbyrå kommet fram til at avvirkning av vedvirke til brensel var på drøye 2,1 millioner kubikkmeter i 2021, og Landbruksdirektoratet antar at dette forbruket økte i 2022.

Neste artikkel

Bioenergi med skattefordel