Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tilbyr ett års avdragsutsettelse

Innovasjon Norge har lånt 4,5 milliarder kroner til landbruket. Som et krisetiltak i disse koronatider er renten på lånene nå satt kraftig ned. De som har disse lånene kan også søke om ett års utsetting på å betale avdrag.

– Situasjonen er alvorlig for lokalmatbedrifter, landbrukstilknyttede reiselivsbedrifter, Inn på tunet-bedrifter og grønnsakprodusenter som mangler arbeidskraft, sier spesialrådgiver Kjell Bruvoll i Innovasjon Norge.
– Situasjonen er alvorlig for lokalmatbedrifter, landbrukstilknyttede reiselivsbedrifter, Inn på tunet-bedrifter og grønnsakprodusenter som mangler arbeidskraft, sier spesialrådgiver Kjell Bruvoll i Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge har, ifølge spesialrådgiver Kjell Bruvoll, fått få tilbakemeldinger fra bønder innen tradisjonelt landbruk om at de har fått problemer som følge av koronapandemien.

- Unntaket er grøntprodusenter. Dersom disse ikke får tilgang på sesongarbeidskraft i våronn og innhøsting kan situasjonen bli alvorlig. Situasjonen er også alvorlig for lokalmatbedrifter, landbrukstilknyttede reiselivsbedrifter og Inn på tunet-bedrifter.

- Har dere fått signaler om at byggeprosjekter blir forsinket som følge av den unntakstilstanden som råder i store deler av arbeidslivet?

- Noen av dem som står foran større investeringer må nok ta en ekstra runde, eller avvente litt med tanke på fallet i kronekursen og påfølgende kostnadsøkning, sier Bruvoll.

Annonse

- Dere har satt ned renten på lån. Hvilken rente er det nå på ulike typer lån?

- Lavrisikolån landbruk er satt ned med 1,0 % til 2,4 %, og risikolån landbruk er satt ned med 1,25 % til 3,45 %.

- Hvordan er mulighetene for å få utsettelse på avdragene?

- I hovudsak blir det nå innvilget ett års utsetting.

- Er det andre tiltak Innovasjon Norge kan tilby landbrukskundene i denne situasjonen?

- De generelle tiltakene som er og vil bli annonsert gjelder også landbrukskunder. I tillegg vil Innovasjon Norge få anledning i spesielle tilfeller å gå ut over støttesatsene og maksimalt kronebeløp i Forskrift for midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket. Dette vil trolig være på plass i løpet av få dagar, sier Kjell Bruvoll.

Neste artikkel

Bygget fjøs i tre og kjøpte brukt melkestall