Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tilbyr nytt studie i presisjonslandbruk

Til våren kan Fagskolen Innlandet by på et nytt, spennende studium, med fokus på teknologi og presisjonsverktøy i landbruket.

Teknologi: Bruk av GPS, sensorer og droner i korn-, gras- og grønnsakproduksjon vil stå på timeplanen i Fagskolen Innlandets nye studietilbud.
Teknologi: Bruk av GPS, sensorer og droner i korn-, gras- og grønnsakproduksjon vil stå på timeplanen i Fagskolen Innlandets nye studietilbud.

Fra februar 2023 tilbyr Fagskolen Innlandet studiet Grønn teknologi og presisjon i jordbruket. Tilbudet er beregnet på aktive gårdbrukere, rådgivere innen landbruket og andre som har nytte av jordbruksrettede presisjonsverktøy, som ønsker å øke sin kompetanse på ulike teknologiske hjelpemidler i gårdsdrifta.

– Dette er et studium hvor vi ønsker at studentene skal få en bred innsikt i mye av den nye teknologien som er tilgjengelig for planteproduksjon, som programvare, GPS-utstyr, droner, ulike sensorer og så videre, forteller Marit Ruud Skolseg, som er faglig leder innen landbruk, ved Fagskolen Innlandet.

SKOLETILBUDET er et studium på 30 studiepoeng, som går på deltid over ett år, og som baserer seg på fysiske samlinger, nettundervisning og oppgaveløsning, alene og i grupper, og det skal legges til rette for en praktisk undervisningsform, der bruk av og forståelse for ny teknologi er sentralt.

– Studiet er lagt opp til å passe inn ved siden av jobb og gårdsdrift, og vi unngår lange samlinger og mye skolearbeid i de travleste periodene, rundt for eksempel slått og onner, sier Ruud Skolseg.

Opplegget er delt i tre ulike emner, som hver gir ti studiepoeng, bestående av bondens digitale hverdag, presisjonsverktøy i jordbruket og presisjonsteknologi i praksis.

– I den siste modulen er det mulig å bruke sin egen gård, produksjon eller rådgiving til å løse oppgavene, forteller hun.

Annonse

DET ER INGEN KRAV til at deltakerne må eie GPS eller annet presisjonsutstyr selv, for å delta, men Ruud Skolseg mener det er en fordel å ha litt grunnleggende datakunnskaper i forkant av kurset.

Studiet er utviklet i samarbeid med NIBIO Apelsvoll, NLR Innlandet og Høgskolen i Innlandet, avdeling Blæstad, men gjennomføres i regi av Fagskolen Innlandet på Gjøvik.

Fagskolen har allerede en rekke studietilbud innen landbruk, som for eksempel agroteknikerutdannelse, i tillegg til andre type fag, som økonomi, logistikk, bygg, elektro og helsefag.

DE FØRSTE STUDENTENE på studiet kan ta plass på skolebenken allerede tidlig i februar 2023, og søknadsfristen for første pulje går ut 10. januar. Fagskolen Innlandet er en offentlig institusjon, og deltakerne vil derfor kun måtte betale normal semesteravgift på 2 500 kroner.

– Det har vært noe interesse så langt, men det er først nå vi begynner å gå ut med informasjon om tilbudet, så vi tror og håper at det vil komme en god del søknader i tide til skolestart i februar, avslutter Ruud Skolseg.

Neste artikkel

Veier storfe i kraftfôrstasjonen