Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tine og FK gjør bondens data til gull for bonden

Skal lage en felles digital plattform for hele landbruket.

Harald Volden skal lede det nye teknologiselskapet, som enda ikke har landet noe navn, fram til en daglig leder er på plass. Foto: Håkon Sparre, NMBU
Harald Volden skal lede det nye teknologiselskapet, som enda ikke har landet noe navn, fram til en daglig leder er på plass. Foto: Håkon Sparre, NMBU

Alle bondens data, enten det er husdyr, planter, maskiner eller økonomi skal samles i et program som styres fra mobil og nettbrett. Det er ambisjonen til Tine og Felleskjøpet.

I starten av september flyttet 50 utviklere inn i de gamle kontorlokalene til Felleskjøpets medlemssenter på Holstad i Ås. Der jobbes det på høygir med å transformere Tine Bedriftsstyring til en topp moderne plattform og bygge den ut til å omfatte alle deler av drifta til norske bønder.

– Visjonen vår er å skape verdier for bonden gjennom å lage gode styrings- og beslutningsverktøy gjennom å utnytte bøndene sine egne data. Vi tar Tine Bedriftsstyring videre til resten av landbruket, forteller Harald Volden, som leder oppstarten av selskapet i en interimperiode på 6-9 måneder, mens selskapet jakter en daglig leder.

Bak digital- og teknologiselskapet står Tine og Felleskjøpet Agri, men både Nortura og andre selskaper kan bli invitert med. Andre leverandører av data og programmer som bonden bruker kan også bli integrert i den store teknologiske overbygningen.

– Vi kommer til å gå andre leverandører i næringa, men vi jobber med en åpen plattform og vil invitere andre leverandører til samarbeid på vår digitale plattform. Tilbakemeldingene vi får fra bønder er at de vil ha et sted å logge seg inn, de vil ha gjenkjennelighet på tvers av husdyr- og planteproduksjon og ha styringsverktøyene de bruker i hverdagen på et sted. Samtidig er vi klare på at vi ikke vil registrere data flere steder og at datafangsten skal være automatisert, sier han.

Volden forteller at de allerede har fått henvendelser fra andre teknologileverandører som ønsker å samarbeide. Både fra Norge og internasjonalt. Det betyr at konkurrenter vil få tilgang på innsamlede data på lik linje med Tine og de andre eierne, der de som utvikler de beste løsningene for bøndene vinner.

Det er ikke bare de som automatiske registreringer fra robot og GPS som skal ha glede av den teknologien. Du skal kunne bruke mobiltelefonen til å legge inn opplysninger manuelt. Foto: Skjermdump
Det er ikke bare de som automatiske registreringer fra robot og GPS som skal ha glede av den teknologien. Du skal kunne bruke mobiltelefonen til å legge inn opplysninger manuelt. Foto: Skjermdump

Som eksempel på nytteverdien for bonden nevner Volden at de jobber med å lage programmer som lager bedre prognoser for melkeprodusenter, slik at de kan optimalisere produksjonen. Et annet mål er å lage en skifteløsning som kan brukes til å lage en ny plantemodell, og et tredje å lage et verktøy for økonomisk planlegging med produksjonsoptimalisering, budsjettmodeller og likviditetsbudsjett.

– Et moderne gårdsbruk har nå så stor økonomisk omsetning at et likviditetsbudsjett blir mer og mer viktig. I år har vi for eksempel sett hvor viktig det er å ha økonomisk likviditet for å komme seg gjennom fôrkrisa.

– Vi jobber også med å integrere ulike typer sensorteknologi. For eksempel sensorer som kan måle det kjemiske innholdet i melk, og koble det sammen med sensorer som analyserer det kjemiske innholdet i fôr og gi en fôrverdi i sanntid. Vi driver også å tester ut posisjoneringsutstyr for å måle dyrevelferd ved å analysere bevegelsesmønster, spisemønster og drøvtygging. Ved å koble alle disse dataene sammen i et digitalt økosystem vil vi ved hjelp av maskinlæring utvikle modeller som beregner grovfôropptak hos den enkelte kua, forteller han.

Når den nye teknologien gir bonden bedre styringsverktøy og beslutningsgrunnlag vil bonden også i stand til å ta bedre beslutninger i den daglige produksjonen. Målet er at de skal få beslutningsunderlag i sanntid for å være tett på raske endringer og muligheter. Det betyr at produksjonsrådgiverne blir mer overflødige i den rollen, men det betyr ikke at Tine vil slutte med rådgiving.

Programmet til Tine Bedriftsstyring er utgangspunktet når Tine og Felleskjøpet Agri går sammen om å gi landbruket en felles digital plattform. Foto: Skjermdump
Programmet til Tine Bedriftsstyring er utgangspunktet når Tine og Felleskjøpet Agri går sammen om å gi landbruket en felles digital plattform. Foto: Skjermdump

– Rådgiverne våre blir ikke arbeidsledige, men de må jobbe på en annen måte og med andre arbeidsoppgaver. Det er noe vi utfordrer rådgiverapparatet vårt på. Rådgiverne vil spille en større rolle i de strategiske valgene bonden må ta, mens bonden tar større kontroll over det operative ved hjelp av de tekniske hjelpemidlene.

Bønder som ikke ligger helt i spissen når det gjelder automatisk innhenting av data gjennom melkerobot, fôringssystemer eller andre former for presisjonslandbruk trenger heller ikke bli akterutseilt. Så lenge man er villige til å bruke mobiltelefonen til å gjøre registreringer manuelt vil man ha glede av at man har samlet de digitale hjelpemidlene man bruker på et sted.

Harald Volden beroliger også de som er skeptiske til innsamling om data fra den enkelte. Når bedrifter og utvikler får tilgang på data er alle opplysningene kryptert og anonymisert, og det er bonden selv som eier sine data og bestemmer hvem de skal deles med.

– Det er et bærende prinsipp at bonden eier sine data og må gi samtykke til å dele de. Men norske bønder har en 130 år lang tradisjon for å samle inn husdyrkontrolldata for å bruke de til å styre produksjonen. Bare de to siste årene sies det at vi har samlet inn mer data enn vi gjorde til sammen de foregående hundre, og de å ha gode tekniske løsninger for å utnytte dataene er helt avgjørende. Vi må være framoverlente og i førersetet i denne utviklingen. Det er mange som er interesserte i bonden sine data for å bruke den til å lage nye digitale løsninger. Den digitale utviklingen utfordrer hele forretningsmodellen vår, og derfor har Tine og Felleskjøpet gått sammen om dette, sier Harald Volden.

Neste artikkel

Forventer nedgang i melkebehov