Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ugras fulgte med importert fôr

Mange ugrasarter fører med seg store utfordringer for det norske landbruket. I 2018 ble flere arter funnet i importert fôr til villfugl og hest.

Hønsehirse er en av fire ugrastyper som ble funnet i importerte fôrvarer. Arkivfoto: Norsk Landbruk
Hønsehirse er en av fire ugrastyper som ble funnet i importerte fôrvarer. Arkivfoto: Norsk Landbruk

Mattilsynet fant fire forskjellige ugrastyper i importerte fôrvarer, skriver de i en pressemelding til NTB. Det er snakk om frø av floghavre, hønsehirse, hamp og ambrosia, og over halvparten av fôrprøvene inneholdt én eller flere av de uønskede artene. Totalt 162 prøver av importerte såvarer og fôr til hest, smågnagere, villfugl og innefugl ble undersøkt.

SPIREDYKTIGE FRØ

Det ble funnet spiredyktig floghavre og hønsehirse i 44 prosent av de analyserte villfuglblandingene, mens ti prosent inneholdt ambrosiafrø og spiredyktig hamp. Det ble også funnet floghavre i én av ti müslityper til hest og i fôr med hele korn. Ingen av såvareproduktene som ble undersøkt, inneholdt floghavre, ambrosia eller hønsehirse.

Annonse

Fordi frø av floghavre kan ligge mange år i jorda før de spirer, er det en ugrasart som er vanskelig å bekjempe, står det i pressemeldinga. Både floghavre, hønsehirse og hamp konkurrerer med matplantene i åkeren, og kan føre til reduserte avlinger. Ambrosia kan bli et problem hvis den får grobunn i Norge, fordi den kan føre til sterke, allergiske reaksjoner.

FORBUDT I NORGE

I Norge er det forbudt omsette eller importere produkter som inneholder floghavre, så funnene er klare brudd på lovverket. Virksomhetene som står for importen, har blitt fulgt opp, og Mattilsynet har gjennomført overvåking og kartlegging av importerte frøvarer, også i år. Enn så lenge er det ingen regler mot hønsehirse, men dette ugraset kan utgjøre en like stor trussel mot landbruket som floghavre, og Mattilsynet har derfor foreslått at det bør forbys i norskproduserte såvarer. Til neste år skal Mattilsynet oppsummere undersøkelsene, vurdere videre tiltak og følge opp de aktuelle virksomhetene med dokumentasjonskontroll.

Neste artikkel

Effektiv harving mot kveke