Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Utvider tilbudet på biovarmeanlegg

Grønt Maskin har hittil levert nærmere 70 biovarmeanlegg fra KWB til landbruket. Selskapet forsterker nå sin satsing på området, og har nå inngått avtale med Fröling som er verdens største produsent av biovarmekjeler.

FrölingBiovarmeanleggGrønt Maskin
FrölingBiovarmeanleggGrønt Maskin

- Gjennom avtalen med Fröling utvides tilbudet og vi kan nå tilby komplette løsninger for kunder som skal investere i biovarme. Avtalen med Fröling sikrer tilgang til kvalitetsprodukter hovedsakelig for flis- og pelletskjeler til vannbåren varme, sier Per Kr. Brun, salgs- og markedssjef i Grønt Maskin AS.

Ferdig installert med distribusjon av varmen og installasjon av en silo for flis eller pellets, kommer et biovarmeanlegg på mellom en halv million og 1,5 millioner.

- Et typisk gjennomsnittsanlegg kommer på mellom 7 og 900.000 kroner, forteller Brun.

Lokale ressurser

Annonse
 - En kyllingprodusent vil kunne nedbetale et biovarmeanlegg på 3-4 år, sier Per Kr. Brun, salgs- og markedssjef i Grønt Maskin AS.
- En kyllingprodusent vil kunne nedbetale et biovarmeanlegg på 3-4 år, sier Per Kr. Brun, salgs- og markedssjef i Grønt Maskin AS.

- Markedet for biovarmeprodukter utvikler seg raskt og stadig flere kunder vurderer denne typen energi til oppvarming i dag. Bruk av biovarme på norske gårdsbruk vokser stadig, noe som viser at bonden er opptatt av både økonomien som ligger i dette pluss effekten av å utnytte gode norske råvarer til oppvarming av sine driftsbygninger, sier Brun. Han understreker at avtalen med Fröling ikke vil påvirke øvrige produkter som Grønt Maskin fører innen biovarme. Service og support på eksisterende anlegg videreføres.

- Biovarme er grønn varme, i tillegg til at det utnytter ressurser bønder i mange tilfeller sitter på selv i form av flis og halm. Vi tror veksten i bruk av biovarme innen landbruket vil fortsette å vokse og bli en vesentlig del av energimiksen i årene som kommer. De fleste av våre kunder hogger selv flisen de bruker i deres biovarmeanlegg, sier Brun.

Lønnsom investering

- Produkter fra Fröling kan tilby varmeanlegg med effekt opp mot 1,6 MW per kjele. Ved flisfyring ligger kostnadene på 25 til 30 øre per kWh, noe som er vesentlig lavere enn ved bruk av strøm og olje som ligger mellom 80 og 130 øre per kWh. Varmebehovet som skal dekkes avgjør i stor grad hvor fort et biovarmeanlegg nedbetaler seg. En kyllingprodusent vil kunne nedbetale et anlegg på 3-4 år, mens en kornbonde med middels stor produksjon vil bruke noe lengre tid, anslår Brun.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Felleskjøpet arrangerer digital markvandring