Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Varierende praksis for avlingsskade-rapportering

Noen kommuner vil ha tidlige skaderapporter. Andre sier det kan vente.

Nå er det store tørkeskader på graset mange steder. Arkivfoto: Norsk Landbruk
Nå er det store tørkeskader på graset mange steder. Arkivfoto: Norsk Landbruk

Praksis for rapportering av avlingsskader varierer. Noen kommuner vil ha rapport med en gang, mens andre er avventende, viser en rundspørring som er foretatt av Bondebladet.

– Vi ønsker innrapportering så fort som mulig, sier landbrukssjef Jørn-Roar Follum ved Hedmarken landbrukskontor.

Han oppfordrer bønder til å sikre dokumentasjon før de høster, og melde fra hvis de tror de kommer inn under erstatningsordningen for avlingsskade.

Hvis situasjonen dokumenteres med bilder blir videre saksbehandling enklere. Informasjonen kan bli kontrollert av landbrukskontoret senere.

Voss kommune vil også ha rapporter om avlingsskade så fort som mulig, så vil landbrukskontoret foreta vurderinger.

– Vi har ikke fått noen rapporter om avlingsskade etter den tørre perioden, og nå er regnet kommet. Det er naturligvis for tidlig å si noe om årsavlingen, men hvis noen mener de har avlingsskade er det naturlig at de rapporterer det med en gang, sier landbruksrådgiver Kari Mostad i Voss kommune.

Avventer rapportering

Follo landbrukskontor har en avventende holdning til rapportering.

– Kontoret fører liste over bønder som melder om avlingsskader. Vi har god oversikt over situasjonen, så det er ikke nødvendig å sende inn dokumentasjon nå, sier landbruksveileder Lene Thomas.

Annonse

Også Landbrukskontoret for Lillehammerregionen er avventende, men enhetsleder Carl Olav Holen ber bøndene registrere situasjonen og sikre god dokumentasjon, også for gjenværende produksjon fra tidligere år. Kontoret planlegger utsendelse av infomail.

– Gårdbrukere skal i utgangspunktet varsle om at de trolig kommer inn under ordningen for avlingsskade, men det er for tidlig å si hvordan avlingene blir for sesongen sett under ett. Nå kommer regnet, og mange av bøndene i vårt distrikt driver høyt over havet, sier Holen.

Fuktigere vær

– Vi oppfordrer til å dokumentere situasjonen med bilder, og vi vil også ta befaringer. Men avvent rapportering, den tilliten har vi til bøndene, sier konst. enhetsleder Ole Sylte Heggset ved Alvdal og Tynset landbrukskontor.

– Det er jevnt over tynn førsteslått, men med fuktigere vær kan det bli en fin annenslått. Egentlig har vi vært mest opptatt av mulige skader etter vårflom i Glomma og Folla. Mye av området langs Glomma er potetland. Arealene tørket fort opp i den varme og tørre våren, og sesongen er godt i gang, sier Sylte Heggset.

Han følger rovdyrsituasjonen nøye, fordi det er observert en-to ulver i Tolga-området. Hvis Mattilsynet pålegger saueholdere å hente ned dyra fra utmarksbeite, blir det fort fôrmangel etter dårlige grasavlinger i fjor.

Frist 31. oktober

Bare skader som skyldes klimatiske forhold blir erstattet, og avlingen må være mindre enn 70 prosent av gjennomsnittsavling. Det er med andre ord en egenrisiko på 30 prosent.

Det lokale landbrukskontoret kan gi råd og hjelp. Søknadsfristen for å søke erstatning er 31. oktober.

Neste artikkel

1000 søker tilskudd for avlingssvikt