Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vellykket helseovervåking av villsvin

Ingen funn av afrikansk svinepest, men på åtte dyr fant Veterinærinstituttet salmonella i avføringsprøvene.

UØNSKET: Villsvin er definert som en fremmed art i Norge, og utgjør en trussel for både dyre- og folkehelsa, som bærere av smittsomme sykdommer. Illustrasjonsfoto: Mostphotos
UØNSKET: Villsvin er definert som en fremmed art i Norge, og utgjør en trussel for både dyre- og folkehelsa, som bærere av smittsomme sykdommer. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

I en rapport fra Veterinærinstituttet kommer det fram at det ble sendt inn prøver fra 203 villsvin til Veterinærinstituttet i 2020.

– Fem (to påtrufne døde villsvin og tre trafikkdrepte) av de 203 dyrene ble sendt inn av Mattilsynet, som en del av den passive overvåkinga for afrikansk og klassisk svinepest, men disse virussykdommene ble ikke påvist, skriver de.

Salmonella spp. ble påvist i avføringsprøve fra åtte villsvin.

Annonse

– DET ER SVÆRT GLEDELIG at villsvinhelseovervåkinga har fått så god oppslutning, og at jegerne sender inn prøver fra så mange villsvin felt under jakt. I tillegg er det av stor beredskapsmessig betydning at Mattilsynet også mottar meldinger om selvdøde og trafikkdrepte villsvin. Samlet sett gir dette en god oversikt over forekomst av ulike smittestoffer blant norske villsvin, kunnskap som er viktig både med tanke på dyre- og folkehelse, sier Carl Andreas Grøntvedt, som er svinehelseansvarlig for helseovervåking av villsvin ved Veterinærinstituttet.

MATTILSYNET OG MILJØDIREKTORATET har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet, utarbeidet «Handlingsplanen mot villsvin 2020–2024». De skriver at ​​planen beskriver hvordan antall villsvin i Norge skal reduseres, og deretter holdes på et så lavt nivå som mulig. Det er også en viktig målsetting i planen å hindre eller begrense overføring av sykdom fra villsvin til tamsvin.

– Helseovervåkingsprogrammet for villsvin har siden 2018 gitt viktig kunnskap for å kunne oppdage meldepliktige dyresykdommer, hos en art som de senere år har vært på frammarsj i Norge, sier Grøntvedt.

Carl Andreas Grøntvedt  Foto: Veterinærinstituttet
Carl Andreas Grøntvedt Foto: Veterinærinstituttet

Neste artikkel

Nordisk samarbeid mot villsvin