Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vellykket Teknologidag

Hovedtemaet på årets Teknologidag var Presisjon i tildeling av næringsstoff. 150 forskere, rådgivere, studenter, byråkrater og bønder møttes på NIBIOs forskningsstasjon på Apelsvoll.

MØTEPLASS: De fleste innlederne på årets Teknologidag snakket om hva som skulle til for å gi plantene bedre vekstvilkår og bedre avlinger.
MØTEPLASS: De fleste innlederne på årets Teknologidag snakket om hva som skulle til for å gi plantene bedre vekstvilkår og bedre avlinger.

- Med dagens høye gjødselpriser er dette temaet særlig relevant, sier NIBIO-forsker Till Seehusen.

På fjorårets Teknologidag var temaet ganske åpent - både i foredragene og blant utstillerne.

NIBIO-FORSKERE: Krzysztof Kusnierek, Till Seehusen og Kjersti Balke Hveem holdt hver sitt innlegg på Teknologidagen.
NIBIO-FORSKERE: Krzysztof Kusnierek, Till Seehusen og Kjersti Balke Hveem holdt hver sitt innlegg på Teknologidagen.

- I år har vi valgt å spisse temaet, sier forskningssjef Kjersti Balke Hveem i Divisjon for matproduksjon og samfunn. Hun er også leder for NIBIOs Senter for presisjonslandbruk.

Balke Hveem forteller at Teknologidagen heretter blir et årlig arrangement som vil bli arrangert på Apelsvoll i september hvert år.

- Vi håper Teknologidagen vil være et viktig møtested for forskere, rådgivere og bedrifter.

Annonse

ÅRETS TEKNOLOGIDAG startet med en rekke faglige innlegg for deretter å gå over i en utstillingsdel der en del leverandører av produkter og tjenester som bidrar til å gi riktig mengde næringsstoffer til plantene, presenterte seg. Blant utstillerne var Yara, Norwegian Agro Machinery, Norsk Landbruksrådgiving, Felleskjøpet, AT Import, Akershus traktor, SoilMate, Agdir og N2 Applied.

UTSTILLER: Her forteller Jogeir Agjeld hva Norsk Landbruksrådgiving kan tilby bøndene for at de skal kunne gi plantene riktig mengde gjødsel.
UTSTILLER: Her forteller Jogeir Agjeld hva Norsk Landbruksrådgiving kan tilby bøndene for at de skal kunne gi plantene riktig mengde gjødsel.

FORSKERE FRA NIBIO sto for de fleste faglige innleggene. Disse snakket om alt fra optimal bruk av gjødsel i kornproduksjon og avlingsgap, til prosjektene Solar Farm og Impress.

Till Seehusen snakket om avlingsgap. Dette er differansen mellom den potensielle avlingen og det som faktisk blir høstet.

- I de fleste tilfeller er det ikke praktisk mulig å oppnå potensiell avling. Det realistiske er 80 prosent, sa Seehusen. Han fortalte at verdens befolkning er anslått å øke med 35 prosent innen 2050.

UTSTILLER: Flere leverandører av såmaskiner viste sine maskiner på Teknologidagen.
UTSTILLER: Flere leverandører av såmaskiner viste sine maskiner på Teknologidagen.

- PRODUKSJONEN av matvarer må fordobles i løpet av denne perioden. I de fleste land i verden er det ikke mulig å utvide det dyrkede arealet. Det er realistisk potensiale til å øke avlingene med 30 prosent på eksisterende areale. For å dekke behovet sitt for matvarer er Europa den største brukeren av areal utenfor sitt eget kontinent. Dette er ikke bærekraftig, sa Seehusen.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Nyttig, men tidkrevende