Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Venter et roligere år enn i 2021

I fjor satte Fjøssystemer Bygg opp 80 landbruksbygg med stort og smått. Den kraftige prisveksten på byggematerialer har gitt noe lavere etterspørsel etter nybygg i landbruket.

NYBYGG: Bildet er fra det nye fjøset til Arteid Samdrift, som Fjøssystemer setter opp i disse dager.
NYBYGG: Bildet er fra det nye fjøset til Arteid Samdrift, som Fjøssystemer setter opp i disse dager.

– 2022 blir nok et roligere år enn det 2021 var, på grunn av kostnadsøkninga og usikkerheten i markedet. Jeg tror mange tenker at de vil avvente å se hva som skjer med råvareprisene, men samtidig har vi stor etterspørsel etter våre bygg, så det er absolutt ønske og vilje til å bygge, sier Andreas Stø, daglig leder i Fjøssystemer Bygg AS. Han opplyser at selskapet har flere bein å stå på, siden de også leverer bygg til lettere industri og næring.

Hvordan har prisstigninga på landbruksbygg vært fra januar 2021 til januar 2022?

– Den voldsomme prisøkninga på råvarer har gjort at totalprisen på landbruksbygg i hvert fall har gått opp 25–35 prosent, avhengig av type bygg. Normalt har den årlige prisveksten ligget et sted mellom tre og seks prosent.

PRISENE PÅ BYGGEVARER har ifølge Andreas Stø stabilisert seg i det siste.

– Konstruksjonsstål har gått noe ned, mens etterspørselen og etterslepet etter tynnplatestål fortsatt er så stor, at prisene ennå ikke har gått ned. Trevirke har gått ned, men signalene i markedet er at dette kan stige igjen til våren. Det er usikkert hva de høye prisene på olje, strøm og gass vil bety for materialprisene framover, særlig på stål.

VED INNGANGEN TIL 2022 er ikke ordreboken til Fjøssystemer like tykk som på samme tid i fjor, men da hadde også selskapet rekord ordreinngang.

– Signaturene sitter i dag lengre inne enn de gjorde i fjor. Vi har nå flere mindre prosjekter med påbygg, enn vi hadde for noen år siden. Folk tenker nok oftere at de kan bruke det gamle. I de mindre prosjektene kan det være praktisk å bare bygge et mindre påbygg, for å få plass til ei kuavdeling og melkeroboten. Gårdbrukere som velger ombygging framfor å bygge helt nytt, må ofte gjøre flere kompromisser, forteller Stø.

DE FLESTE BYGGEPROSJEKTER i landbruket er avhengige av å få investeringsstøtte fra Innovasjon Norge.

– Investeringsstøtta ligger som en forutsetning for de fleste av våre avtaler, sier Stø.

Mange byggefirmaer melder at de har problemer med å få tak i arbeidskraft. Hvordan er dette for Fjøssystemer?

– Vi ser ikke på dette som en stor utfordring framover, ikke ennå i hvert fall, selv om det til tider i 2021 kunne ha vært behov for mer arbeidskraft, da materialsituasjonen løsnet utover høsten, sier Stø.

NOEN AV KONKURRENTENE til Fjøssystemer tilbyr nå egne pakkeløsninger. FKA Bygg har blant andre Modulfjøset og Norgesfjøset for små og mellomstore melkeprodusenter, mens BRI Landbruksbygg har Nettofjøset.

– Vi går motsatt vei. Vi bygger lite, som er standard. Vi går etter kundenes behov, som ofte er forskjellig både med tanke på ressurser, drift og ønsker. Det er stor forskjell fra bonde til bonde. Det er ikke noen grunn til at våre konkurrenter skal klare å bygge rimeligere enn oss på totalen, selv med standard fjøs, sier Stø.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Fjøssystemer kjøper seg opp i byggentreprenør