Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi dyrker stadig mer jord

Fra 13 417 til 25 000 dekar på sju år

Entreprenøren Rubb & Stubb driver nybrottsarbeid over hele landet med en Claas Xerion 5000 og avtaleboka er full for de neste to 
årene. (Foto: Lars Raaen)
Entreprenøren Rubb & Stubb driver nybrottsarbeid over hele landet med en Claas Xerion 5000 og avtaleboka er full for de neste to 
årene. (Foto: Lars Raaen)

Ifølge tall fra SSB ble det godkjent 24 900 dekar nydyrka areal i Norge i 2018, som var vel 2 100 dekar mer enn året før, men 2 000 dekar mindre enn det ble søkt om å dyrke.

Den årlige nydyrkinga har økt jevnt og trutt siden 2012, da det var nede i 13 417 dekar. Gjennomsnittet i de 13 årene fra 2006 til 2017, var på 16 100 dekar.

Det var i Hedmark og Oppland det ble dyrka mest ny jord, med henholdsvis 5 500 og 5300 dekar. Minst ny jord ble det dyrka i Vestfold og Vest-Agder. I Vestfold ble det dyrka 100 dekar, mens det ble dyrka 200 dekar i Vest-Agder i fjor.

Annonse

Omdisponerte mindre

Det ble omdisponert nesten 12 600 dekar dyrka og dyrkbar jord i 2018. Andelen dyrka jord har gått kraftig ned de to siste årene, mens andelen dyrkbar jord som ble omdisponert, gikk kraftig opp i fjor.

Akershus og Oslo sto for nesten halvparten av det omdisponerte arealet, mens Hedmark og Vestfold sto for henholdsvis åtte og seks prosent. En oversikt fra Statistisk sentralbyrå viser at 33 prosent av den omdisponerte jorda skal brukes til boligformål. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur ligger bak 20 prosent av omdisponeringene, mens næringsbygg står for 13 prosent.

Neste artikkel

Fant ikke gård - kjøpte et skogsområde