Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Video: Plansilo er effektivt, men krevende å pakke

Stadig flere bruk satser på plansilo fremfor rundballer og den tradisjonelle tårnsiloen. Det gir større effektivitet men samtidig noen utfordringer. Spesielt med tildekking og pakking.

Som en del av prosjektet «Kostnadseffektiv grovfôrproduksjon» (FOREFF) undersøker forskerne blant annet kvaliteten i plansiloer ved ulik pakking. Denne videoen fra Nibio/NMBU viser hvordan du best kan lykkes for å få god kvalitet i en plansilo.

- Hovedutfordringen i alle ensilering er å stenge all luft ute for å hindre mugning og sikre en god gjæring. Med store flater i en plansilo er dette ekstra krevende, og god komprimering blir desto viktigere. Det sier forsker Åshild T. Randby ved NMBU som har ledet denne delen av prosjektet.

I 2016 undersøkte de effekten av ulike pakkemaskiner fra traktor til hjullaster. God pakking er viktig, men konklusjonen fra forsøket viser at med perfekt plastdekking kan en få gode resultater med ulikt utstyr.

Annonse

- De tyngste maskinene ga en mer komprimert surfôrmasse, der mindre fôr måtte kasserer på grunn av gjær- og muggsopp. Men bortsett fra de kritiske punktene, spesielt på skuldrene i siloen, var det imidlertid god og tilnærmet identisk kvalitet uavhengig av utstyr. Det sier Åshild T. Randby, som mener årsaken til forskjellene var at plasttettingen ikke var god nok. Hadde den vært perfekt, ville komprimering med traktor vært fullgod.

Prosjektet «Kostnadseffektiv grovfôrproduksjon» ledes av Anne Kjersti Bakken, Nibio, og avsluttes i 2020. Du kan lese mer om arbeidet og de ulike forskningsområdene på prosjektsiden til FOREFF

Neste artikkel

Går i bresjen for høyere norskandel