Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil bygge biogass- og gjødselfabrikk på Jæren

Investeringer for en halv milliard kroner skal gi landbruket en klimagevinst på 65 000 tonn CO2-ekvivalenter.

KLIMA: En biogass- og gjødselfabrikk på Jæren kan årlig spare klimaet for 65 000 CO2-ekvivalenter. Foto: Birgit Rodvelt
KLIMA: En biogass- og gjødselfabrikk på Jæren kan årlig spare klimaet for 65 000 CO2-ekvivalenter. Foto: Birgit Rodvelt

I et felles løft har store landbrukssamvirker, energi- og gjenvinningsselskaper skrevet under en intensjonsavtale om å bygge et biogassanlegg til en halv milliard kroner på Grødeland i Hå kommun i Rogaland. Anlegget kan gi en klimagevinst i størrelsesorden 65 000 tonn CO2-ekvivalenter, skriver selskapene i en felles pressemelding.

DET ER FELLESKJØPET ROGALAND AGDER, Tine, Nortura, Air Liquide Skagerak, Lyse, IVAR som står bak det nystiftede selskapet Bio Jæren AS. Målet med det nye selskapet er å sette ytterligere kraft bak det grønne skiftet ved å bruke gjødsel, slakte- og annet avfall til bærekraftig produksjon av biogass og biogjødsel. Dette vil redusere utslippet av metan, lystgass og CO2 fra gjødselhåndteringen ved gårder i Rogaland – og erstatte mineralgjødsel med biogjødsel fra biogassproduksjonen.

Et biogassanlegg vil også kunne bidra til å redusere forurensing av vassdrag, men ikke minst ta vare på det overskuddet av fosfor landbruket på Jæren har i dag - og ved behov omfordele det til andre deler av Norge. Hele 650 000 tonn husdyrgjødsel samt slakteri- og annet avfall vil kunne gå inn i produksjonen – og reststoffene av produksjonen, skal bli til næringsrik biogjødsel, heter det i pressemeldingen.

MÅLET ER EN PRODUKSJON PÅ 130-140 GWh, som tilsvarer mellom 13 og 14 millioner liter diesel i året. Ikke bare vil biogassen erstatte fossilt drivstoff, men håndteringen av husdyrgjødselen hos bonden - og biogjødsel som erstatning for mineralgjødsel, vil gi en klimagevinst på 65 000 tonn CO2-ekvivalenter per år. Det tilsvarer utslippene fra rundt 50 000 dieseldrevne personbiler per år.

Annonse

Bruk av husdyrgjødsel til produksjon av biogass har en dobbel miljøeffekt. For det første bidra det til reduserte utslipp av metan, lystgass og CO2 fra gjødsel-håndteringen på gården. For det andre reduseres CO2-utslippene betydelig ved å erstatte diesel innen transport med flytende biogass.

AVTALE: Per Harald Vabø signerer avtalen på vegner av Felleskjøpet Rogaland Agder.
AVTALE: Per Harald Vabø signerer avtalen på vegner av Felleskjøpet Rogaland Agder.

– VI TAR DETTE INDUSTRIELLE INITIATIVET fordi vi mener Norge trenger et taktskiftet innenfor sirkulærøkonomi, samtidig som et biogassanlegg vil styrke det samlede bærekraftregnskapet til matproduksjonen i regionen. Ressursgrunnlaget og transportavstandene på Jæren ligger til rette for at vi kan bygge det største biogassanlegget av sitt slag her i Norge – i naboskap med det allerede eksisterende anlegget til IVAR, heter det i en felles uttalelse fra konsernsjef i Air Liquid Skagerak, Frode Halvorsen, konsernsjef i Lyse, Eimund Nygaard, konsernsjef i IVAR, Ingrid Nordbø, konsernsjef i Tine, Gunnar Hovland, konsernsjef i Nortura, Anne Marit Panengstuen og administrerende direktør i Felleskjøpet Rogaland Agder, Per Harald Vabø.

– Våre virksomheter representerer samlet sett en unik kompetanse som vi kan bruke for å utvikle en effektiv verdikjede fra gård, slakterier og husholdninger - til biogasstank og tilbake til bonden. Vi snakker her om sirkulærøkonomi i praksis, skriver de videre.

FORUTSATT INVESTERINGSSTØTTE fra Enova, kan biogassanlegget stå ferdig i 2025.

Neste artikkel

Lengre vekstsesong gir nye muligheter