Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil ha mer bjørk

Tilveksten av bjørk er god. Det er industriell interesse for treslaget, og bjørk kan egne seg godt i vekselbruk med gran.

BJØRK: Ifølge Landsskogtakseringen er den norske lauvskogen i så kraftig vekst at det vil være mer lauvskog enn furuskog i Norge innen 2030. Foto: Øyvind Holmstad, Wikimedia Commons
BJØRK: Ifølge Landsskogtakseringen er den norske lauvskogen i så kraftig vekst at det vil være mer lauvskog enn furuskog i Norge innen 2030. Foto: Øyvind Holmstad, Wikimedia Commons

Mange steder er det en utfordring med rotråte på høyproduktiv mark. For eksempel på kambrosilurområder rundt Mjøsa og på steder der det er kalkrik jord. Råtesopp angriper røttene og spiser seg oppover stammen.

– Vi burde drive et vekselbruk slik de gjør i jordbruket, og ikke ha samme art generasjon etter generasjon. Vi planter gran der vi vet at neste generasjon av gran vil råtne. Da må vi heller se etter andre muligheter, sier Geir Korsvold, som er avdelingssjef i Glommen Mjøsen Skog.

EN MÅTE Å DRIVE vekselbruk på, kan være å plante bjørk der det tidligere sto gran.Tilveksten av bjørk er god, og det samme er interessen fra brukere.

– Vi vet hvilke egenskaper skurtømmer av bjørk har. Men vi vet rett og slett ikke hvor mye skurtømmer av bjørk som finnes i de norske skoger, sier Katrin Zimmer, som er treteknolog og forsker ved NIBIO på Ås.

SOM LEDER FOR BJØRKEPROSJEKTET har Helge Hvoslef som mål at minst én profesjonell aktør skal bli en betydelig avtaker av bjørk innen 2025. Som en del av dette skal bjørkeressursene i lavereliggende områder kartlegges, mens skogeiere skal motiveres til å skjøtte bjørka slik at den kan bli et ettertraktet råstoff i framtida. De nederste 2,5 meterne kvistes med snekkersag, og over det brukes stangsag eller saks. Tommelfingerregelen er at halve trehøyden skal ha grønn krone.

For å dokumentere for en oppkjøper hvilken verdi skogteigen har, er det lurt å få skogbrukssjefen i kommunen til å dokumentere at bestandet er ferdig kvistet opp til en viss middelhøyde.

– For en oppkjøper er det svært interessant å vite hva som ligger under neveren, forklarer Hvoslef.

Tynning utføres ofte i to omganger. Den første tynninga skjer ved trehøyde rundt 12–13 meter og andre gang ved 16–17 meters høyde.

Neste artikkel

Inviterer skogeiere til fagseminar