Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil ikke utrydde, men begrense villsvinstammen

Bondelaget stiller seg bak målene i Handlingsplanen mot villsvin, men sier at planen legges død den dagen det påvises afrikansk svinepest i Skandinavia.

Hroar Gimming har tatt bilder av villsvin med viltkamera i Halden
Hroar Gimming har tatt bilder av villsvin med viltkamera i Halden

- Skulle vi få et utbrudd av afrikansk svinepest blant villsvin på den skandinaviske halvøya, vil ikke Handlingsplanen lenger gjelde. Da må vi sette inn helt andre tiltak, sier seniorrådgiver Finn Erlend Ødegård i Norges Bondelag.

I midten av november overleverte Miljødirektoratet og Mattilsynet Handlingsplan mot villsvin 2020 - 2024, til landbruksministeren.

Både Den norske veterinærforening og Norsvin var sterkt kritiske til handlingsplanen, og mente tiltakene ikke gikk langt nok for å stoppe utbredelsen av villsvin i Norge. - Vi vil ha en handlingsplan, ikke en forvaltningsplan, uttalte lederne i Norsvin.

Vil hindre spredning

Norges Bondelag derimot er mer positiv til Handlingsplanen.

- Vi anser at risikoen absolutt er til stede for å få utbredelse av afrikansk svinepest i Norge. Handlingsplanen vil bidra til å få ned bestanden gjennom jakt, og hindre spredning av villsvin til nye områder, sier Ødegård i Bondelaget. Han oppfordrer jegerne til å ta prøver av felte villsvin slik at man får oversikt over smittestatusen de har.

- Det er også viktig at det settes opp informasjonstavler på alle grenseoverganger som informerer dem som besøker Norge om at de ikke må kaste medbrakt mat fra seg i naturen. Skulle for eksempel en trailersjåfør fra Polen kaste fra seg en matpakke med smittet svinekjøtt i naturen er risikoen stor for at villsvin kan spise dette og bli smittet av afrikansk svinepest.

Vil ha grunneierne med på laget

- Det uttalte målet i Handlingsplanen mot villsvin er at det skal være færrest mulig villsvin på minst mulig areal. Hvorfor er ikke målet total utryddelse av villsvin i norsk natur?

Annonse
Finn Erlend Ødegård i Norges Bondelag (Arkivfoto)
Finn Erlend Ødegård i Norges Bondelag (Arkivfoto)

- Husk at det finnes 300.000 villsvin i Sverige. Skal vi ha full utryddelse må det helt andre tiltak til. Jaktretten på villsvin ligger hos grunneierne. Vi er nødt til å få grunneierne med på laget dersom vi skal klare å redusere villsvinbestanden og hindre videre spredning. Nulltoleranse for villsvin vil være krevende å få til.

- Opplever du at dere har grunneierne med på laget i dag?

- Norges Bondelag jobber sammen med Norskog, Glommen Mjøsen Skog og Utmarksavdelingen i et felles prosjekt der målet er å mobilisere grunneierne i Østfold, Akershus og Hedmark til å redusere villsvinbestanden og stanse videre spredning. Vi tar nå kontakt med grunneierlag, elgvald og elgregioner for å informere om hvordan de kan få til dette. Det er også viktig å bygge kompetanse om villsvinjakt hos lokale jegere. I en situasjon der elgbestanden har gått kraftig ned som følge av ulv i de områdene hvor villsvin nå kommer inn, vet vi at enkelte grunneiere ser på villsvin som en interessant jaktressurs. Men når alle de sentrale grunneierorganisasjonene nå står samlet om å følge myndighetenes handlingsplan mot villsvin, tror vi det blir enklere å få til enighet lokalt. Gjennom kunnskap om hva afrikansk svinepest kan bety og råd om hvordan man kan intensivere avskytingen, tror vi grunneierne vil støtte opp om målet i handlingsplanen.

Forvaltningsenheter

Finn Erlend Ødegård sier grunneiersamarbeid er nøkkelen for å lykkes i å stanse framveksten av villsvin.

– Grunneierne må samarbeide om jakt og åteplasser. I tillegg bør det etableres aksjonsgrupper med lokale jegere som rykker ut når det dukker opp villsvin i områder hvor de ikke skal være. Erfaring viser at man må ta ut 2/3 av villsvinbestanden årlig for å holde den stabil. Til sammenligning er det tilstrekkelig å ta ut 1/3 av elgbestanden for at den skal holde seg stabil. Vi jobber for at grunneierne etablerer hensiktsmessige forvaltningsenheter og iverksetter nødvendige tiltak som hindrer videre spredning og etablering av villsvin, sier Ødegård.

Neste artikkel

– Mulig vi burde ha ventet med kalkinga