Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil komme til bunns i leddbetennelser hos lam

De siste årene har leddbetennelser hos lam vært et økende problem. Derfor har Helsetjenesten for sau trappet opp innsatsen for å få kunnskap om hvordan man kan hindre omfattende utbrudd.

De siste årene har besetningsutbrudd av leddbetennelse hos lam vært et økende problem. Helsetjenesten for sau har trappet opp arbeidet for å forstå hvordan sykdommen kan unngås. Foto: Vibeke Tømmerberg, Animalia
De siste årene har besetningsutbrudd av leddbetennelse hos lam vært et økende problem. Helsetjenesten for sau har trappet opp arbeidet for å forstå hvordan sykdommen kan unngås. Foto: Vibeke Tømmerberg, Animalia

Dette kommer fram i Animalias årlige rapport, Kjøttets tilstand 2019.

Arbeidet har gått ut på å finne svar på hvilken bakterie som forårsaker sykdommen, hvordan den kommer seg inn i leddene, og hvordan man kan forebygge.

VENT MED ØREMERKING

Prøvetaking fra besetninger med utbrudd viste at det er bakterien Streptococcus dysgalactiae som står bak de omfattende leddbetennelsesutbruddene, og at særlig sår rundt øremerker peker seg ut som en innfallsport for bakterien.

- Det kan se ut som at tidlig øremerking er en risikofaktor for å utvikle leddbetennelse, forteller spesialveterinær i Helsetjenesten for sau, Tore Skeidsvoll Tollersrud.

- Risikoen reduseres hvis man venter et døgn eller to. Vi anbefaler derfor å vente med øremerking til lammene er 2-3 dager gamle i besetninger som har problemer, sier han.

PRODUSERTE FORSØKSVAKSINE

Annonse

Fordi vanlige forebyggende tiltak viste seg å ikke være tilstrekkelig for å hindre utbrudd, ble det utarbeidet en forsøksvaksine. Den ble gitt i to doser til voksne søyer før lamming, i 2018 og 2019. Ti besetninger deltok i forsøket.

- Vaksineringen ble ikke gjennomført helt som et vitenskapelig forskningsprosjekt, fordi vi ikke har hatt tilstrekkelige kontrollgrupper i besetningene. Årsaken til det er at testbesetningene har hatt store problemer over flere år, så forsøksvaksinen ble først og fremst produsert for å stoppe utbruddene og dempe smittepresset, forklarer Tollersrud.

Det ble ikke registrert noen utbrudd av leddbetennelse i de vaksinerte besetningene.

KOMMER IKKE FOR SALG

Tollersrud mener at markedet for en slik type vaksine ikke er stort nok til at det vil bli produsert kommersielt, og han forklarer at hensikten med forsøksvaksinen derfor var å gi bøndene et pusterom, og veterinærene litt tid til å høste kunnskap og finne gode smitteforebyggende tiltak.

– Vi håper vi kan klare å finne ut hvordan bakterien smitter og hvor den lever utenom lammingssesongen, forteller han.

SØK RÅD

For bønder som ofte er hardt rammet av leddbetennelser finnes det en mulighet i vaksinasjonsregelverket til å vaksine èn enkelt besetning. Slike autogene vaksiner er kostbare fordi det må tas omfattende prøver, helst over flere år. Tollersrud forklarer at det derfor er unntaksvis at en slik vaksinasjon vil være aktuelt, men han oppfordrer produsenter som opplever gjentatte leddbetennelser i besetningen om å ta kontakt med sin lokale veterinær og med Helsetjenesten for sau.

Neste artikkel

Fikk alternativ hjelp i lamminga